Wat is tweetalig onderwijs (tto) in het voortgezet onderwijs?

Bij tweetalig onderwijs (tto) volgen leerlingen een deel van het voortgezet onderwijs in een andere taal. Meestal is dit Engels. In de onderbouw havo/vwo is minstens 50% van de lessen in de andere taal. In de onderbouw vmbo is dit 30%.

Kenmerken tweetalig onderwijs

Een aantal kenmerken van tweetalig onderwijs:

  • De docenten hebben een speciale tto-opleiding gehad met daarin aandacht voor taalvaardigheid en tto-didactiek.
  • Het onderwijs in de vreemde taal mag niet ten koste gaan van de Nederlandse taalontwikkeling.
  • De school moet de leerlingen internationale activiteiten aanbieden. Bijvoorbeeld taalreizen, uitwisselingen of workshops.

Eindexamen tweetalig onderwijs

Leerlingen van tto-scholen doen in het Nederlands eindexamen. Ze halen een gewoon diploma vwo, havo of vmbo. Daarnaast krijgen ze een certificaat waaruit de extra competentie blijkt. Het soort certificaat hangt af van het deel van de opleiding dat leerlingen in een vreemde taal hebben gevolgd.

Kwaliteit tweetalig onderwijs

Nuffic bewaakt de kwaliteit van tto-scholen. Er zijn eisen waaraan alle tto-scholen moeten voldoen. Bijvoorbeeld:

  • taalniveaus van leerlingen en docenten;
  • de spreiding van tto over vakken en lesmateriaal;
  • de centrale positie van internationalisering in het schoolbeleid.

Voor meer informatie over de invulling van tto en de kwaliteit ervan kunt u terecht bij Nuffic.