Format inrichtingsplan voor tijdelijke onderwijsvoorziening

In dit format beschrijft u onder andere hoe de school tijdelijke voorziening organiseert. En geeft u een korte omschrijving van het onderwijsprogramma per groep.

Mail uw inrichtingsplan naar het ministerie van OCW. Het ministerie deelt uw informatie met de onderwijsinspectie.