Afspraken over regionaal en stedelijk openbaar vervoer

Provincies en metropoolregio’s stellen eisen aan de vervoersbedrijven. De vervoersbedrijven maken de dienstregeling voor bus, tram, metro en regionale trein. Elke dienstregeling moet voldoen aan deze eisen.

Keuze regionale vervoerder via aanbesteding

Via een openbare aanbesteding wordt bepaald welk bedrijf het openbaar vervoer verzorgt. Het bedrijf dat het beste vervoer biedt tegen de laagste prijs, mag het openbaar vervoer verzorgen. Het vervoerbedrijf krijgt via de aanbesteding een concessie voor een bepaalde regio. Het bedrijf heeft hier dan in een bepaalde periode het alleenrecht om het openbaar vervoer te verzorgen.

Er is een uitzondering. Volgens de wet hoeft in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht geen openbare aanbesteding gehouden te worden. In deze steden mag de concessie ook direct gegund worden aan een eigen vervoerbedrijf.

Als een concessie overgaat naar een ander vervoerbedrijf, dan:

  • hebben reizigersorganisaties hierbij inspraak. Zij hebben het recht om de overheid te adviseren over het programma van eisen van de concessie.
  • gaat het personeel mee met behoud van arbeidsvoorwaarden. Deze bescherming is geregeld in de Wet personenvervoer 2000.