Documenten - Openbaar vervoer (ov)

576 documenten over Openbaar vervoer (ov)

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Eindrapport Opdracht ERTMS View 1&2

Het rapport bevat de aanbevelingen van de opdracht ‘ERTMS View 1&2 (verleden & heden)’ over et programma  European Rail Traffic ...

Rapport | 19-10-2018

Kamerbrief over voortgang omvorming ProRail

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de omvorming van ProRail tot een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-10-2018

Kamerbrief bij 9e voortgangsrapportage ERTMS

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de 9e voortgangsrapportage over het programma  European Rail Traffic Management ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-10-2018

9e voortgangsrapportage ERTMSRapportageperiode 1 januari 2018 - 30 juni 2018

De rapportage geeft de ontwikkelingen binnen en rond het programma  European Rail Traffic Management System (ERTMS) in de periode ...

Rapport | 19-10-2018

Kamerbrief over relatie tussen marktwerking en arbeidsverhoudingen in het OV

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om informatie over de relatie tussen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2018

Kamerbrief met reactie op amendement 19 wetsvoorstel 4e Spoorwegpakket

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt haar oordeel over amendement 19 bij het wetsvoorstelvoor de invoering van  het 4e ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-10-2018

Kamerbrief met reactie op amendement 18 wetsvoorstel 4e Spoorwegpakket reactie op amendement 18

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt haar oordeel over amendement 18 bij het wetsvoorstelvoor de invoering van  het 4e ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-10-2018

Aanbiedingsbrief bij 2e nota van wijziging bij wetsvoorstel wijziging Spoorwegwet en enkele andere wetten

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel voor de wijziging van de Spoorwegwet, ...

Kamerstuk | 28-09-2018

2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel voor de wijziging van de Spoorwegwet en enkele andere wetten

De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel voor de wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer2000 en enkele ...

Brief | 28-09-2018

NS Halfjaarrapportage 2018

De rapportage bevat de prestaties van NS op het hoofdrailnet in de 1e helft van 2018. Daarnaast beschrijft het de activiteiten ...

Rapport | 27-09-2018