Aanvraagformulier Tijdelijke regeling Specifieke Uitkering (SPUK) OV-ambassadeur 2023

Per 1 januari 2023 is een regeling in werking getreden waardoor gemeenten subsidie kunnen aanvragen bij het rijk voor het aanstellen van OV-ambassadeurs. Deze ambassadeurs zijn vrijwilligers die mensen met een beperking helpen gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Aanvraagformulier Tijdelijke regeling Specifieke Uitkering (SPUK) OV-ambassadeur 2023 (PDF | 2 pagina's | 132 kB)

Let op! Het maximale aantal aanvragen voor Tijdelijke regeling Specifieke Uitkering (SPUK) OV-ambassadeur 2023 is bereikt.

Met de specifieke uitkering worden OV-ambassadeurprojecten opgezet, of wordt aansluiting gezocht op bestaande projecten met hetzelfde doel. Een mogelijkheid is ook dat lopende OV-ambassadeurprojecten worden uitgebreid, OV-ambassadeurs (op vrijwillige basis) worden geworven en opgeleid, locaties worden verzorgd en voorzien wordt in informatiemiddelen en communicatiemateriaal.

Gemeenten kunnen dit formulier invullen en na ondertekening sturen naar postbusovambassadeur@minienw.nl, met als onderwerp: Aanvraag Tijdelijke regeling Specifieke Uitkering [naam organisatie].

Zie Tijdelijke regeling specifieke uitkering OV-ambassadeurprojecten 2023.