Internationaal openbaar vervoer

Verschillende vervoerders bieden treindiensten aan van Nederland naar België en Duitsland. Maar ook naar andere landen in Europa. De internationale treindiensten hebben verschillende dienstregelingen, regels en tarieven.

Treinvervoer naar België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

Vanuit Nederland zijn België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk goed per trein bereikbaar, bijvoorbeeld via:

Treinvervoer naar Duitsland

Ook bijna alle grote Duitse steden zijn rechtstreeks of met 1 overstap met de trein te bereiken. Vanuit Nederland is Duitsland over het spoor te bereiken via:

Vanaf 2025 start een directe treinverbinding Eindhoven-Venlo-Düsseldorf. Nu heeft deze verbinding nog een overstap in Venlo.

Het Rijk en regionale overheden werken samen met vervoerders en ProRail aan de verbetering van het internationale spoorvervoer. Verbeteringen zijn uitgewerkt in het Toekomstbeeld OV. Daarnaast onderzoekt het Rijk welke (nieuwe) internationale treindiensten mogelijk uit de markt tot stand komen door middel van een marktverkenning. Het beleid is erop gericht om het aantal internationale treinreizigers te laten groeien met 2 miljoen reizen per jaar in 2025. Het bevorderen van internationaal personenvervoer per spoor vraagt ook internationale samenwerking, daartoe is in 2020 een intentieverklaring getekend tussen 25 lidstaten.

Internationaal busvervoer

Vanuit Nederland rijden er ook openbare bussen naar bestemmingen in andere Europese landen. Internationaal busvervoer is een goedkope en duurzame manier van reizen. Vanuit Nederlandse steden zijn honderden bestemmingen in Europa goed bereikbaar.

Het internationaal busvervoer zit in de lift. Nieuwe aanbieders doen hun intrede. Reserveren en betalen kan vaak digitaal. Volgens de Europese Commissie (EC) moet de ontwikkeling van internationaal busvervoer worden versneld. Om dat te bereiken stelt de EC voor de toegang tot de nationale busmarkten te harmoniseren. De onderhandelingen over het voorstel van de EC moeten nog beginnen. Het is nu nog niet bekend wanneer dit tot aanpassingen van het huidige beleid leidt.