Waddenveren

De Waddenveren zijn (vrijwel) de enige verbindingen tussen de Waddeneilanden en het vasteland. De Rijksoverheid bepaalt welke rederijen de veerdiensten naar de Friese Waddeneilanden mogen verzorgen. Om de belangen van de reiziger te beschermen maakt de overheid afspraken met de rederijen.

Afspraken over Waddenveren

De afspraken van de Rijksoverheid met de rederijen staan in concessies (vergunningen). Daarin staan ook de eisen waaraan de rederijen moeten voldoen. Bijvoorbeeld:

  • Veerdiensten moeten ook op stille, onrendabele momenten varen volgens de dienstregeling.
  • Veerdiensten moeten het hele jaar varen.
  • Prijzen mogen niet boven een vooraf vastgesteld maximum komen.
  • De rederijen maken elk jaar een vervoerplan. Daarvoor vragen zij advies aan consumentenorganisaties, gemeentes en de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet het plan goedkeuren.

Huidige concessies voor Waddenveren West en Oost

Er zijn 2 concessies:

Deze concessies zijn per 18 april 2014 ingegaan en hebben een looptijd van 15 jaar.

Geen concessie veerdienst Texel

Voor de veerdienst van en naar Texel hoeft de overheid geen concessie te verlenen. Die veerdienst is namelijk via aandelen eigendom van Texelaars. Deze eigenaren hebben als eilandbewoners belang bij een goede dienstverlening en betaalbare tarieven. Hierdoor worden de belangen van de reizigers genoeg geborgd.

Geen concessie internationale veerdiensten

De Rijksoverheid verleent geen concessies voor internationale veerdiensten. Deze lijnen zijn allemaal in handen van particuliere diensten die met elkaar concurreren op de vrije markt. De overheid stelt daaraan geen eisen omdat er geen vervoer hoeft te worden aangeboden op onrendabele tijden.

Concessies voor Waddenveren vanaf 2029

De huidige concessies voor het personenvervoer van en naar de Friese Waddeneilanden eindigen in april 2029. Voor de periode vanaf april 2029 worden er opnieuw 1 of meerdere concessies verleend. Dit gebeurt via een openbare aanbesteding.  De overheid bereidt deze nieuwe concessie(s) op dit moment voor.

Documenten