Lijst met scholen die in aanmerking komen voor de subsidie 'Expertisedeling nieuwkomersonderwijs Oekraïense leerlingen'

In deze lijst kunt u nagaan of uw school in aanmerking komt voor de subsidieregeling 'Expertisedeling nieuwkomersonderwijs Oekraïense leerlingen'. Deze lijst is samengesteld op basis van de nieuwkomersbekostiging in 2021. De selectie van BRINs staat vast. De subsidieregeling wordt op een later moment gepubliceerd.

Lijst met scholen die in aanmerking komen voor de subsidie 'Expertisedeling nieuwkomersonderwijs Oekraïense leerlingen' (PDF | 4 pagina's | 466 kB)