Afschrift Brief aan gemeenten naar aanleiding van uitspraak Raad van State

Staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) licht in deze brief aan gemeenten zijn besluit toe om de beëindiging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders te bevriezen. Aanleiding voor het besluit is de uitspraak van de Raad van State (RvS) van 1 september 2023.