Beslisnota bij Aanbiedingsbrieven met antwoorden op feitelijke vragen over Jaarverslag Ministerie van Defensie (X) en rapporten verantwoordingsonderzoeken

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming van een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrieven met antwoorden op feitelijke vragen over Jaarverslag Ministerie van Defensie (X) en rapporten verantwoordingsonderzoeken