Documenten - Overheidspersoneel

187 documenten over Overheidspersoneel

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Memorie van Antwoord

Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs.

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 05-09-2019

Aanbiedingsbrief bij Memorie van Antwoord wijzigingswetten normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs

Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer de memorie van Antwoord over de wijzigingswetten in verband met de normalisering ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-09-2019

Kamerbrief over evaluatie justitiële rijksweteen en nevenfuncties functionarissen rechtspleging

Minister Grapperhaus gaat in op de toezegging uit 2010 van de toenmalige minister van Justitie. De toezegging ging over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-08-2019

De ontwikkeling van de beeldvorming rondom culturele diversiteit bij de Rijksoverheid in de periode 2008-2018

Succesvol diversiteitsbeleid bij het Rijk vraagt om inzicht in hoe Rijksambtenaren aankijken tegen diversiteit en welke mogelijke ...

Brochure | 16-07-2019

Kamerbrief over toename externe inhuur (ICT) personeel Rijk

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de toegenomen externe inhuur van (ICT-)personeel en het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-07-2019

Bestuursakkoord Banenafspraak 11

Bestuursakkoord Banenafspraak ondertekend.

Convenant | 28-06-2019

Kamerbrief bestuurlijk akkoord en Werkagenda Rijk Banenafspraak

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer bestuurlijk akkoord en Werkagenda Rijk Banenafspraak met betrekking tot de realisatie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-06-2019

Werkagenda Banenafspraak 2019 Rijk

Werkagenda Banenafspraak Rijk 2019 – 2020.

Richtlijn | 18-06-2019

Kamerbrief advisering over werklast en kosten invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Minister Ollongren (BZK) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over advisering van de Raad voor de rechtspraak, Hoge Raad en UWV ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-06-2019

Best Practices Banenafspraak Overheid editie 2019

Best Practices Banenafspraak Overheid editie 2019

Rapport | 11-06-2019