Overheidspersoneel

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Overheidspersoneel

569 documenten over Overheidspersoneel

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016

De rapportage is een verantwoording van rijksbrede initiatieven. De afzonderlijke ministeries zijn verantwoordelijk voor hun...

Rapport | 17-05-2017

Q&A Wnra voor werkgevers

Krijgt u als werkgever vragen over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren? Dan kunt u gebruikmaken van de uitgebreide...

Publicatie | 13-04-2017

Uitstelbericht beantwoording Kamervragen over luxe reizen van ambtenaren die miljoenen euro’s kosten

Uitstelbrief van minister Plasterk (BZK) op de vragen van het Kamerlid Sjoerdsma (D66) over de luxe reizen van ambtenaren die...

Kamerstuk: Kamervragen | 07-04-2017

Beleidsevaluatie Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

Het rapport is een evaluatie van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP).

Rapport | 22-03-2017

Kamerbrief bekrachtiging van het initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Van Weyenberg...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2017

Beantwoording Kamervragen over schoonmakers Buitenlandse Zaken

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) beantwoordt vragen van de Kamerleden Kerstens (PvdA), Voortman (GroenLinks) en Karabulut...

Kamerstuk: Kamervragen | 27-01-2017

Kamerbrief over toezegging tijdpad implementatie initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over het tijdpad van implementatie van het initiatiefwetsvoorstel...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-01-2017

Kamerbrief over motie Marcouch anoniem solliciteren

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer een brief over motie van Marcouch om een grootschalige pilot...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-12-2016

Circulaire wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2017 voor ambtenaren sector Rijk

Deze circulaire gaat over de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk.  

Circulaire | 09-12-2016

Kamerbrief over compenserende maatregelen in verband met stijging ABP-premie

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de compenserende maatregelen in verband met stijging van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-11-2016

De Rijksoverheid. Voor Nederland