Maatregelen tegen woninginbraak

Een woninginbraak is een misdrijf waarbij geld of goederen worden gestolen uit een woning. De overheid neemt maatregelen om het aantal woninginbraken terug te dringen.

Aantallen woninginbraken

Het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren gedaald. In 2012 zijn 91.590 woninginbraken en pogingen tot woninginbraak gemeld. In 2018 waren dat er 42.869.

Campagne preventie woninginbraak

De overheid neemt maatregelen om het aantal woninginbraken terug te dringen. Bijvoorbeeld met de campagne “Maak het ze niet makkelijk”. Via deze campagne worden mensen bewuster gemaakt van het risico op woninginbraak. Ook vindt u er informatie over maatregelen die u kunt nemen om uw huis beter te beveiligen tegen inbrekers. Bijvoorbeeld door uw ramen en deuren goed af te sluiten als u weggaat. Of investeren in goedgekeurde sloten. Met de juiste maatregelen neemt de kans op een inbraak tot 90 % af. 

Rol gemeenten bij voorkomen woninginbraak

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij inbraakpreventie. En bewustwording door bewoners. Gemeenten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseren bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners. Huiseigenaren en huurders krijgen dan advies en ondersteuning om de kans op een woninginbraak te verkleinen.
De gemeenten spelen ook een rol bij het omlaag brengen van het aantal woninginbraken door te investeren in het veiliger maken van woonwijken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede straatverlichting. Of door struiken niet te groot te laten worden, zodat inbrekers zich er niet achter kunnen verschuilen.