Nota van wijziging beperkte verbreding doelgroep banenafspraak (Wajong DGA en IVA loondispensatie)

Wijziging van het voorstel van wet tot vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak).

Nota van wijziging beperkte verbreding doelgroep banenafspraak (Wajong DGA en IVA loondispensatie)