Nota verslag Wetsvoorstel Vereenvoudiging van de banenafspraak en quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak)

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel Banenafspraak. Meerdere Tweede Kamerfracties hebben de vragen gesteld.

Nota verslag Wetsvoorstel Vereenvoudiging van de banenafspraak en quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak)