Uitvoeringstoets UP op wetsvoostel wijziging Participatiewet uitvoeren breed offensief vastgesteld

Adviesaanvraag wetsvoorstel wijziging Participatiewet uitvoeren Breed offensief. Behandeld in het Uitvoeringspanel (UP) van 27 mei 2019