Benoeming voorzitter Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Dr. Jan Jacob van Dijk wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De ministerraad heeft op voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat besloten Van Dijk voor te dragen voor benoeming. Van Dijk is de opvolger van Jan Jaap de Graeff wiens termijn afloopt. De benoeming gaat in op 1 augustus 2024 en loopt tot 1 augustus 2028.

Van Dijk is voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Energiesysteem en voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Onderwijs Groep. Eerder was Van Dijk onder meer Tweede Kamerlid voor het CDA en gedeputeerde in de provincie Gelderland. Ook was hij bijzonder hoogleraar Christelijk Sociaal Denken aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Minister Harbers: “De Rli adviseert over belangrijke thema’s, zoals verkeer en vervoer, klimaat en de inrichting van Nederland. Met deze adviezen kunnen betere besluiten worden genomen over wet- en regelgeving. Jan Jacob van Dijk heeft ruime ervaring als bestuurder. Het voorzitterschap is bij hem in goede handen.”

De Rli is een van de onafhankelijke strategische adviesraden van de regering en het parlement. De Rli adviseert de bewindspersonen van IenW, EZK, LNV en BZK over beleid dat zich richt op de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld op het terrein van verkeer en vervoer, klimaat en de inrichting van Nederland.