Waar kan ik Wajong aanvragen?

Kunt u niet werken door een ziekte of handicap? Dan kunt u misschien van UWV een Wajong-uitkering krijgen.

Aanvragen beoordeling arbeidsvermogen

UWV beoordeelt of u mogelijkheden heeft om te werken. Dit heet arbeidsvermogen. Om een Wajong-uitkering te krijgen, moet u daarom eerst een ‘Beoordeling arbeidsvermogen’ aanvragen.

Hoogte Wajong-uitkering

De hoogte van uw Wajong-uitkering hangt af van het jaar waarin u recht krijgt op de uitkering. Is dit vanaf 2015, dan heeft u recht op 75% van het minimumloon.