Digitaal afstandsonderwijs als een kind tijdelijk niet naar school kan

Onderwijs op school met leeftijdsgenoten en leraren is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk. Maar soms kunnen kinderen tijdelijk niet naar school, door psychische of lichamelijke klachten. Of lukt het maar deels of onregelmatig. Ook dan heeft een kind recht op onderwijs dat zo goed mogelijk bij het kind past, met de extra hulp die daarvoor nodig is. Digitaal afstandsonderwijs kan een waardevol onderdeel zijn van die extra hulp.

Informatie voor ouders en professionals

De informatie op deze pagina is bedoeld om ouders en scholen te informeren over digitaal afstandsonderwijs voor een kind dat door lichamelijke of psychische redenen tijdelijk niet of niet volledig naar school kan. Er zijn aparte brochures met: