Subsidieregeling brugfunctionaris

Niet alle kinderen kunnen goed meedoen op school. Soms komt dit door de situatie thuis. Bijvoorbeeld als er vragen of zorgen zijn op het gebied van financiën of zorg. Het schoolteam maakt hier vaak tijd voor, hoewel die er eigenlijk niet is. Om de verbinding met ouders en leerlingen te versterken en het schoolteam hierin te ondersteunen, kunnen scholen iemand aanstellen met een brugfunctie. Hiervoor is jaarlijks € 51,8 miljoen subsidie beschikbaar.

De thuissituatie en de ontwikkeling van het kind

Soms hebben kinderen het lastiger op school door hun thuissituatie. Bijvoorbeeld als er:

  • te weinig geld is voor schoolspullen;
  • iemand uit het gezin medische zorg nodig heeft;
  • thuis geen Nederlands wordt gesproken.

Maar de samenwerking tussen gezinnen en school om hier iets aan te doen, is niet altijd makkelijk. Leraren hebben soms moeite om ouders te bereiken en door drukte niet altijd tijd om extra hulp te regelen. Andersom ervaren sommige gezinnen een drempel om naar de school toe te stappen.

Een brugfunctie: schakel tussen ouders, leerlingen en school

Iemand met een brugfunctie legt verbinding tussen het gezin thuis en het kind op school. Anders dan de rest van het schoolteam werken ze ook buiten de omgeving van de school. Ze zijn geen zorgverleners, maar weten wel precies waar de juiste hulp en ondersteuning te vinden is. Door signalen op tijd te zien, er wat aan te doen en door ouders te betrekken bij de school, krijgen kinderen beter de kans om zich goed te ontwikkelen.

De brugfunctionaris is er voor alle vragen en zorgen die niet direct te maken hebben met onderwijs. Zo kunnen ze ouders helpen als er een psycholoog, een wijkteam of jeugdhulp nodig is. Ze kijken ook naar kansen: wat nodig is zodat leerlingen hun talenten en ontwikkelkansen kunnen benutten. Hierdoor hebben ouders iemand die naast hen staat, worden leraren en begeleiders op school ontlast en komen leerlingen beter aan leren toe.

Subsidie voor scholen

Scholen kunnen de subsidie aanvragen via de website van DUS-I. De subsidie is beschikbaar voor de schooljaren 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027.

De naam subsidieregeling brugfunctionaris is gekozen omdat op veel plekken onder deze noemer al wordt gewerkt. Niet op alle scholen wordt de naam brugfunctionaris gebruikt of in één functie vormgegeven. Het werk kan bijvoorbeeld ook gedaan worden door een bestaande medewerker of een klein team. Scholen mogen met de subsidie zelf bepalen hoe ze de brugfunctie vormgeven en welke naam deze heeft.
 

Op de website van de Gelijke Kansen Alliantie staan goede voorbeelden van scholen die met een brugfunctie werken.