Hoe kan ik als leerkracht passend onderwijs voor elke leerling waarmaken?

Het bieden van maatwerk voor iedere leerling in de klas is niet eenvoudig. Het is noodzakelijk om daar met elkaar het gesprek over te voeren. Zowel binnen de school tussen leraren, ouders en schoolleiding als binnen het schoolbestuur en het samenwerkingsverband. 

Leraren beter toegerust

Daarnaast is het van belang dat leraren goed zijn toegerust om te kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. Het goed inzetten van de competenties van leraren die een master SEN hebben gevolgd, kan daarbij helpen. Voor nieuwe leraren spelen de lerarenopleidingen hier de laatste jaren al meer op in. Deze aanpassingen blijken effect te hebben.

Meer aandacht voor maatwerk in de klas

Sinds de invoering van passend onderwijs gaan er iets minder leerlingen naar het speciaal onderwijs. Tegelijkertijd zijn scholen en leerkrachten steeds beter in staat om te signaleren welke leerlingen zich met extra ondersteuning beter kunnen ontwikkelen. Dat maakt dat er ook steeds meer aandacht is voor maatwerk in de klas.