Krijgt mijn kind leerlingenvervoer?

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Uw gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Bij uw gemeente vraagt u ook het leerlingenvervoer aan. U kunt hier soms een vergoeding voor krijgen.

Vergoeding voor leerlingenvervoer

In de volgende situaties krijgt u als ouder een vergoeding voor het leerlingenvervoer van uw kind:

  • Uw kind heeft een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap.
  • Uw kind heeft vervoer nodig naar een (speciale) school voor basisonderwijs op basis van afstand.
  • Uw kind heeft vervoer nodig naar een school voor bijzonder onderwijs.

Zit uw kind op het voortgezet speciaal onderwijs? Dan krijgt u alleen een vergoeding voor leerlingenvoer, als uw kind vanwege zijn handicap met ander vervoer dan het openbaar vervoer moet reizen. Of als uw kind niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Dit geldt ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Minimale afstandsgrens voor vergoeding leerlingenvervoer

Staat uw kind ingeschreven bij het speciaal onderwijs en kan hij (zelfstandig) met het openbaar vervoer reizen? Dan kan de gemeente een afstandsgrens vaststellen van minimaal 6 kilometer. Is de afstand tot de school korter dan 6 kilometer? Dan krijgt u geen vergoeding voor het leerlingenvervoer.

Aanvragen leerlingenvervoer bij de gemeente

U vraagt het leerlingenvervoer aan bij uw gemeente. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag doen. Ook met andere vragen over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij uw gemeente.

Beoordeling aanvraag leerlingenvervoer

Bij de beoordeling van een aanvraag voor leerlingenvervoer houdt een gemeente rekening ‘met de van de ouders redelijkerwijs te vergen inzet’. Ook mag de gemeente bij de beoordeling eventuele (vervoers-)adviezen van deskundigen meenemen. Bijvoorbeeld adviezen over de vraag of uw kind zelfstandig kan reizen.

Drempelbedrag en inkomensafhankelijke bijdrage

Komt uw inkomen boven een bepaald bedrag uit? En gaat uw kind naar een (speciale) basisschool? Dan mag de gemeente u vragen een eigen bijdrage te betalen over de eerste kilometers. Dit heet het drempelbedrag. Woont u op meer dan 20 kilometer afstand van de basisschool van uw kind? Dan kan de gemeente u vragen om een bijdrage te betalen, afhankelijk van uw inkomen. Het drempelbedrag en de inkomensafhankelijke bijdrage gelden niet als uw kind niet zelfstandig kan reizen door een handicap.