Waarom gelden voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor leraren in het basisonderwijs?

De Wet op de expertisecentra (WEC) regelt het speciaal onderwijs zowel binnen het basisonderwijs als binnen het voortgezet onderwijs. In de WEC is vastgesteld dat voor beide onderwijstypes dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden. Die zijn gelijk aan de arbeidsvoorwaarden in het basisonderwijs. 

Samen met het veld onderzoekt het ministerie van OCW of dit aangepast moet worden.