Welke richtingen kan ik volgen in het voortgezet speciaal onderwijs?

Er zijn 3 richtingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Vso-scholen stellen voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief op dat aansluit bij de uitstroombestemming. De leerling volgt het onderwijs in een bij die bestemming passend profiel. Elk profiel heeft eigen kerndoelen.

Uitstroomprofiel vervolgonderwijs

Leerlingen die naar verwachting een diploma kunnen halen krijgen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. In dit uitstroomprofiel worden leerlingen opgeleid om een diploma te halen in het vmbo, havo of vwo. Dit diploma hebben de leerlingen nodig om tot een vervolgopleiding te doen. Bijvoorbeeld in het mbo.

Uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht

Leerlingen in het arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel worden voorbereid op een baan op de (beschermde) banenmarkt. Het gaat om leerlingen die naar verwachting geen diploma kunnen halen.

Tijdens de opleiding komt de nadruk steeds meer op beroeps- en arbeidsmarktvaardigheden te liggen. Leerlingen doen verplicht een stage. Alle leerlingen in dit uitstroomprofiel krijgen na het afronden van de opleiding een schooldiploma en een overgangsdocument mee. Daarin staat informatie over de gevolgde vakken, gelopen stages en de ondersteuning die de leerling nodig heeft. Deze informatie helpt bij hun vervolgstap naar de banenmarkt.

Uitstroomprofiel dagbesteding

Het uitstroomprofiel dagbesteding is voor leerlingen die uitstromen naar een vorm van arbeidsgerichte of ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten. Het gaat hier vooral om ernstig verstandelijk of meervoudig gehandicapte leerlingen. Zij kunnen niet zelfstandig werken, ook niet in een aangepaste werkomgeving.

Het onderwijs in dit uitstroomprofiel leert leerlingen om zichzelf te kunnen redden. Thuis en in een mogelijke toekomstige dagbesteding. De kerndoelen sluiten aan bij de kerndoelen speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen en meervoudig gehandicapte leerlingen.

Na het afronden van de opleiding krijgen de leerlingen een officieel schooldiploma mee. Daarop staat welke vakken zij hebben gevolgd en waar zij stage hebben gelopen. Ook krijgen ze een overgangsdocument mee. Daarin staat welke ondersteuning de leerling nodig heeft.