Welke richtingen kan ik volgen in het voortgezet speciaal onderwijs?

In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zijn 3 richtingen mogelijk. Deze richtingen worden ook wel uitstroomprofielen genoemd. Vso-scholen stellen voor elke leerling een uitstroomprofiel op dat aansluit bij zijn of haar situatie. Elk profiel bevat kerndoelen waarop de leerling zich kan richten.

Uitstroomprofiel vervolgopleiding

Leerlingen waarvan wordt verwacht dat ze een startkwalificatie kunnen halen, krijgen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. In dit uitstroomprofiel worden leerlingen opgeleid om een diploma te halen in het vmbo, havo of vwo. Dit diploma hebben de leerlingen nodig om tot een vervolgopleiding te worden toegelaten. Bijvoorbeeld in het mbo.

Uitstroomprofiel arbeidsmarkt

Leerlingen met een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel worden voorbereid op een baan op de (beschermde) arbeidsmarkt. Het gaat om leerlingen die geen startkwalificatie kunnen halen.

Tijdens de opleiding komt de nadruk steeds meer op beroeps- en arbeidsmarktvaardigheden te liggen. Als voorbereiding op de praktijk doen leerlingen verplicht een stage. Alle leerlingen in dit uitstroomprofiel krijgen na het afronden van de opleiding een getuigschrift en een overgangsdocument mee. Daarin staat informatie over de gevolgde vakken, gelopen stages en de ondersteuning die de leerling nodig heeft. Deze informatie biedt een extra steun in de rug bij hun vervolgstap naar de arbeidsmarkt.

Gekwalificeerde vakmensen kunnen als zij-instromer deelnemen aan bepaalde beroepsgerichte vakken. Ook kunnen scholen (beperkt) zorg bieden aan oud-leerlingen.

Uitstroomprofiel dagbesteding

Het uitstroomprofiel dagbesteding is bedoeld voor leerlingen die uitstromen naar een vorm van arbeidsgerichte dagactiviteiten. Het gaat hier vooral om ernstig verstandelijk of meervoudig gehandicapte leerlingen die niet in staat zijn om zelfstandig te werken, ook niet in een aangepaste werkomgeving.

Het onderwijs in dit uitstroomprofiel richt zich op de capaciteiten die iemand nodig heeft om zichzelf te kunnen redden, thuis en in een eventuele toekomstige werkomgeving. Ook voor dit uitstroomprofiel gelden kerndoelen. Deze kerndoelen sluiten aan bij de kerndoelen speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen en meervoudig gehandicapte leerlingen.

Na het afronden van de opleiding krijgen de leerlingen een officieel getuigschrift mee. Daarop staat welke vakken zij hebben gevolgd en waar zij stage hebben gelopen. Ook krijgen ze een overgangsdocument mee. Daarin staat vermeld welke ondersteuning de leerling nodig heeft.