Beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms heel veel begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig. Gemeenten moeten deze mensen een betaalde baan bieden in een aangepaste omgeving: beschut werk.

Voorbeelden van beschut werk

Beschut werk kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk (bijvoorbeeld printplaten maken). Beschut werk kan ook in de buitenlucht, bijvoorbeeld in het groen, worden verricht.

Arbeidsovereenkomst en salaris bij beschut werk

Iemand die beschut werk doet, is in dienst van de gemeente, een sociaal ontwikkelbedrijf of een andere werkgever. En krijgt salaris. Dit is ten minste het wettelijk minimumloon. De werkgever komt vaak in aanmerking voor loonkostensubsidie van de gemeente. 

Beschut werk en detachering

Mensen met een beschutte baan hebben een vaste werkgever. Behalve bij de eigen werkgever kunnen zij ook bij een andere werkgever aan de slag via detachering. De werknemer blijft dan in dienst van de gemeente of de eigen werkgever.

Aanvraag advies over beschut werk

Mensen die beschut willen werken, kunnen hiervoor naar de gemeente. De gemeente vraagt dan een advies beschut werk bij het UWV aan. Mensen kunnen ook zelf een advies beschut werk bij UWV aanvragen.

Minimum aantal beschutte werkplekken per gemeente

Het aantal beschutte banen die gemeenten per jaar minimaal moeten bieden, staan in ministeriële regelingen. Gemeenten bepalen wat er gebeurt als er meer beschutte werkplekken nodig zijn dan die de gemeente moet aanbieden.