Aantallen beschut werken

In de staatscourant van 29-12-2022 is gepubliceerd hoeveel beschutte werkplekken elke gemeente in 2023 minimaal moet inrichten.