Documenten - Werken met arbeidsbeperking

163 documenten over Werken met arbeidsbeperking

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief stand van zaken beschut werk

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond beschut werk. Beschut werk is bedoeld voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-05-2019

Kamerbrief stand van zaken uitwerking 'Breed Offensief'

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitwerking van 'Het Breed Offensief'. Het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-05-2019

Beantwoording Kamervragen over over het bericht 'Na twee jaar subsidiebaan weer kwijt: hoe schrijnend is dat?'

Antwoorden van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-05-2019

Memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Wfsv, Zw en Wtl

Memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet ...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 24-04-2019

Beantwoording Kamervragen over de uitvoering van de motie-Stoffer

Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Stoffer (SGP) over "de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-03-2019

Kamerbrief Advies Bureau ICT-toetsing inleenadministratie en quotumheffing

Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer een brief met het standpunt van het kabinet over het advies van het Bureau ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2019

Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2019

Overzicht van het aantal beschutte werkplekken per gemeente in 2019

Publicatie | 28-01-2019

Beanwoording Kamervragen over de sociale werkvoorziening ATEA te Breda

Antwoorden van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-01-2019

Kamerbrief reactie op motie doelstelling banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten per ministerie

Brief van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer inzake de reactie op de motie ingediend door de leden van Dijk ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-01-2019

Rapportage CBS Stromen in de sociale zekerheid 2016

Kamerstuk | 27-12-2018