Documenten - Werken met arbeidsbeperking

159 documenten over Werken met arbeidsbeperking

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

Beantwoording Kamervragen over de uitvoering van de motie-Stoffer

Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Stoffer (SGP) over "de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-03-2019

Kamerbrief Advies Bureau ICT-toetsing inleenadministratie en quotumheffing

Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer een brief met het standpunt van het kabinet over het advies van het Bureau ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2019

Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2019

Overzicht van het aantal beschutte werkplekken per gemeente in 2019

Publicatie | 28-01-2019

Beanwoording Kamervragen over de sociale werkvoorziening ATEA te Breda

Antwoorden van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-01-2019

Kamerbrief reactie op motie doelstelling banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten per ministerie

Brief van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer inzake de reactie op de motie ingediend door de leden van Dijk ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-01-2019

Rapportage CBS Stromen in de sociale zekerheid 2016

Kamerstuk | 27-12-2018

Kamerbrief project Simpel Switchen in de Participatieketen

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over het project Simpel Switchen in de Paticipatieketen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-12-2018

Kamerbrief over arbeidsmarktbeleid in de zorg

Minister De Jonge (VWS) verstrekt de Tweede Kamer een nadere duiding van de invulling van de voortgangsrapportages over het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-12-2018

Uitstelbrief reactie op advies Bureau ICT-Toetsing

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2018

Beantwoording vragen bij opzet beleidsdoorlichting artikel 2 SZW

Antwoorden van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer op de vragen die de vaste commissie voor Sociale Zaken en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-12-2018