Toolkit persoonsgebonden budget (pgb)

Overzicht van voorlichtingsmateriaal over het pgb, zoals basisteksten, keuzehulpen en video's. Mensen die werken met een pgb, bijvoorbeeld medewerkers bij gemeenten of zorgkantoren, kunnen dit gebruiken voor hun communicatie met bijvoorbeeld budgethouders. Bijvoorbeeld bij een presentatie, (voorlichtings)gesprek of website.

Informatie voor mensen die zorg nodig hebben en mensen die een pgb beheren (budgethouders)

Informatie voor zorgverleners

Overig

Vragen en opmerkingen toolkit pgb

Heeft u vragen of opmerkingen over de toolkit pgb? Dan kunt u deze mailen naar pgb@minvws.nl.