PFAS-regels voor bouw- en baggerprojecten

De PFAS-adviezen voor bedrijven zijn uitgebreid op basis van nieuw onderzoek. Het doel hiervan is om mens en milieu te beschermen. En om bedrijven makkelijker hun werk te laten doen. Zo kunnen bouwers en baggeraars grond met PFAS erin verplaatsen en hergebruiken. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen.

Algemene regels voor verplaatsen grond

Baggeraars en bouwers moeten zich bij het verplaatsen van grond aan regels houden. Zo mag de bodem waar de grond naartoe gaat, niet vuiler worden door PFAS.

De PFAS-adviezen zijn na nieuw onderzoek voor het laatst uitgebreid in december 2021. Ze staan in het  handelingskader voor PFAS-houdende grond. Ook staat daarin wat gemeenten moeten doen als zij hun eigen PFAS-normen willen vastleggen. 

Vragen en antwoorden over het handelingskader staan op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. 

Gemeenten mogen bodemgegevens PFAS vastleggen in bodemkwaliteitskaart

Gemeenten kunnen gegevens over PFAS in de bodem van hun gemeente vastleggen in een bodemkwaliteitskaart. Op deze kaart ziet een gemeente waar de meeste PFAS in de bodem zitten. Daarmee is regionaal maatwerk mogelijk. Bouwers mogen bijvoorbeeld grond met weinig PFAS naar een plek brengen met meer PFAS in de grond. De bodemkwaliteitskaart heeft voorrang boven de toegestane waarden van het handelingskader.

Bodemexperts helpen gemeenten en provincies

Een team van bodemexperts van Expertisecentrum PFAS en Bodem+ adviseert gemeenten en provincies. Bijvoorbeeld over hoe zij de bodem kunnen onderzoeken op PFAS. Met kennis over hoe giftig PFAS zijn. En welke regels en andere afspraken er zijn voor het omgaan met PFAS-houdende grond.

Ook onafhankelijke experts en organisaties op het gebied van natuur, milieu en gezondheid geven advies. En de ervaring van bouwers en baggeraars helpt om te zorgen dat het beleid in de praktijk werkt. 

Locaties waar baggerspecie met PFAS kan worden gestort

Vergroot afbeelding Kaart van Nederland met plekken waar baggerspecie met PFAS mag worden gestort

Diepe plassen waar baggerspecie en grond met PFAS kan worden hergebruikt

Vergroot afbeelding