Verruimde PFAS-regels voor bouw- en baggerprojecten

De PFAS-regels voor bedrijven zijn verruimd op basis van nieuw onderzoek. Het doel van de nieuwe regels is om mens en milieu te beschermen. En om bedrijven makkelijker hun werk te laten doen. Bouwers en baggeraars kunnen PFAS-grond makkelijker verplaatsen en hergebruiken. Ook mag de landbodem een hogere waarde aan PFAS bevatten. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen.  

Verruimde PFAS-regels

De PFAS-regels zijn verruimd op basis van nieuw onderzoek. Het gaat om de volgende punten:

  • De landbodem mag een hogere waarde aan PFAS bevatten.
  • Er is geen verschil meer in regels voor hergebruik van grond en bagger.
  • Bedrijven kunnen grond en bagger makkelijker hergebruiken in 37 diepe plassen.

Het doel van de nieuwe regels is om bedrijven makkelijker hun werk te laten doen. En om mens en milieu beschermen.

Algemene regels voor verplaatsen grond

Baggeraars en bouwers moeten zich bij het verplaatsen van grond aan regels houden. Zo mag de bodem waar de grond naartoe gaat, niet vuiler worden door PFAS. Dit staat in het handelingskader voor PFAS-houdende grond. Ook staat hier in wat gemeenten moeten doen als zij hun eigen PFAS-normen willen gebruiken. Het handelingskader voor PFAS geldt sinds juli 2019, en is eind 2021 geactualiseerd

Vragen en antwoorden over het handelingskader vindt u op iplo.nl. 

Gemeenten mogen bodemgegevens PFAS vastleggen in bodemkwaliteitskaart

Gemeenten kunnen gegevens over PFAS in de bodem van hun gemeente vastleggen in een bodemkwaliteitskaart. Op deze kaart kan een gemeente zien waar de meeste PFAS in de bodem zit. Daarmee is regionaal maatwerk mogelijk. Bouwers mogen bijvoorbeeld grond met weinig PFAS naar een plek brengen met meer PFAS in de grond. De bodemkwaliteitskaart heeft voorrang boven de toegestane waarden van het handelingskader.

Bodemexperts helpen gemeenten en provincies

Een team van bodemexperts van Expertisecentrum PFAS en Bodem+ adviseert gemeenten en provincies. Bijvoorbeeld over hoe zij de bodem kunnen onderzoeken op PFAS. Met kennis over hoe giftig PFAS zijn. En welke regels en beleid er zijn voor het omgaan met PFAS-houdende grond.

Bedrijven en maatschappelijke organisaties denken mee

Belanghebbenden denken mee over de definitieve regelgeving. Gemeenten, provincies, waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, bouwers en baggeraars overleggen regelmatig. De ervaring van bouwers en baggeraars is nodig om te zorgen dat toekomstig beleid ook goed werkt in de praktijk. Ook organisaties op het gebied van natuur, milieu en gezondheid en onafhankelijke experts geven advies.

Locaties waar baggerspecie met PFAS kan worden gestort

Vergroot afbeelding Kaart van Nederland met plekken waar baggerspecie met PFAS mag worden gestort

Diepe plassen waar baggerspecie en grond met PFAS kan worden toegepast

Vergroot afbeelding