Verruimde PFAS-regels voor bouw- en baggerprojecten

Bouwers en baggeraars kunnen PFAS-houdende grond makkelijker verplaatsen en hergebruiken. Ook mag de landbodem een hogere waarde aan PFAS bevatten. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen.  

Nieuwe PFAS-regels sinds juli 2020

Het kabinet verruimde de regels voor PFAS op 3 juli 2020 op basis van nieuw onderzoek op de volgende punten:

  • De landbodem mag een hogere waarde aan PFAS bevatten.
  • Er is geen verschil meer in regels voor hergebruik van grond en bagger.
  • Bedrijven kunnen grond en bagger makkelijker hergebruiken in 37 diepe plassen.

Het doel van de nieuwe regels is om bedrijven makkelijker hun werk te laten doen. En om mens en milieu beschermen.

Algemene regels voor verplaatsen grond

Baggeraars en bouwers moeten zich bij het verplaatsen van grond aan regels houden. Zo mag de bodem waar de grond naartoe gaat, niet vuiler worden door PFAS. Dit staat in het Tijdelijk handelingskader voor PFAS-houdende grond. Ook staat hier in wat gemeenten moeten doen als zij hun eigen PFAS-normen willen gebruiken. Het Tijdelijk handelingskader voor PFAS geldt sinds juli 2019. Vragen en antwoorden over het Tijdelijk Handelingskader vindt u op Bodemplus.nl.  

Gemeenten mogen bodemgegevens PFAS  vastleggen in bodemkwaliteitskaart

Gemeenten kunnen gegevens over PFAS in de bodem van hun gemeente vastleggen in een bodemkwaliteitskaart. Op deze kaart kan een gemeente zien waar de meeste PFAS in de bodem zit. Daarmee is regionaal maatwerk mogelijk. Bouwers mogen bijvoorbeeld grond met weinig PFAS naar een plek brengen met meer PFAS in de grond. De Bodemkwaliteitskaart heeft voorrang boven de toegestane waarden van het Tijdelijk handelingskader.

Bodemexperts helpen gemeenten en provincies

Een team van bodemexperts van Expertisecentrum PFAS adviseren gemeenten en provincies. Bijvoorbeeld over hoe zij de bodem kunnen onderzoeken op PFAS. Met kennis over hoe giftig PFAS is. En welke regels en beleid er zijn voor het omgaan met PFAS-houdende grond.

Op weg naar een definitief handelingskader

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Deltares voerden in het najaar van 2020 nog meer onderzoeken uit naar PFAS. Op basis van deze onderzoeken stelt de Rijksoverheid een concept definitief handelingskader vast. Dit wordt na de zomer van 2021 verwacht. 

Bedrijven en maatschappelijke organisaties denken mee

Belanghebbenden denken mee over de definitieve regelgeving. Gemeenten, provincies, waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, bouwers en baggeraars overleggen regelmatig. De ervaring van bouwers en baggeraars is nodig om te zorgen dat toekomstig beleid ook goed werkt in de praktijk. Ook organisaties op het gebied van natuur, milieu en gezondheid en onafhankelijke experts geven advies.

Locaties waar baggerspecie met PFAS kan worden gestort

Kaart van Nederland met plekken waar baggerspecie met PFAS mag worden gestort

Diepe plassen waar baggerspecie en grond met PFAS kan worden toegepast