PFAS

Sinds juli 2019 gelden tijdelijke regels voor de hoeveelheden PFAS in de grond. Deze regels beschermen mens en milieu en zorgen ervoor dat bouwprojecten door kunnen gaan. In het najaar van 2020 verwacht de Rijksoverheid nieuwe normen vast te stellen.
PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS kunnen risico’s hebben voor de gezondheid en vervuilend zijn voor het milieu.

Het kabinet heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht gegeven om te onderzoeken hoeveel van een bepaalde stof in de natuur en landbouw voorkomt. Dit heet een achtergrondwaarde. Ook voor de waterbodem komt er een soortgelijke landelijke achtergrondwaarde. Rijkswaterstaat werkt hieraan samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het kennisinstituut Deltares. Deze ruimere norm is vanaf 29 november 2019 van kracht. Hierdoor krijgen bedrijven meer ruimte voor het verplaatsen van grond, zonder dat de gezondheid of het milieu in gevaar komt.