De ondergrond wordt steeds vaker gebruikt voor uiteenlopende activiteiten. Bijvoorbeeld bodemenergie en gaswinning. De overheid wil de ondergrondse ruimte ordenen en activiteiten op elkaar afstemmen. Bij het gebruik van de ondergrond is behoud van belangrijke functies van de bodem belangrijk. Zo mogen activiteiten het grondwater niet vervuilen en moet de kwaliteit van de (bovengrondse) leefomgeving behouden blijven. Overheden moeten activiteiten zo veel mogelijk combineren met bodemsanering.