Graafschade aan ondergrondse leidingen en kabels

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Het gaat om leidingen voor water, elektriciteit, gas en olie. En om kabels voor onder meer elektriciteit en dataverkeer. De overheid heeft regels gemaakt om schade aan kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden te verminderen.

Gevolgen graafschade

Machinale graafwerkzaamheden kunnen kabels en leidingen beschadigen. De overheid wil dit zo veel mogelijk voorkomen, omdat deze schade veel geld kost. Jaarlijks ontstaat bij zo’n 20% van alle graafwerkzaamheden schade aan kabels en leidingen. Dat zijn ongeveer 35.000 gevallen. Dit betekent een directe schadepost van zo'n € 25 miljoen per jaar voor de overheid. Bovendien kan die schade gevaarlijk zijn of overlast veroorzaken. Zoals uitval van elektriciteit, water, gas of telefoon.

Zorgvuldig graven

Particulieren en bedrijven die machinale graafwerkzaamheden uitvoeren, moeten dit zorgvuldig doen. Deze wettelijke verplichting geldt ook voor opdrachtgevers van de werkzaamheden.

Informatie-uitwisseling voorkomt graafschade

Kabeleigenaren en kabelbeheerders moeten informatie over ondergrondse kabels en leidingen melden bij het Kadaster. Uitvoerders van graafwerkzaamheden, de zogenoemde grondroerders, moeten graafwerkzaamheden verplicht melden bij het Kadaster. Uitwisseling van informatie kan schade helpen voorkomen.

Het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) regelt de digitale informatie-uitwisseling over kabels en leidingen. Het KLIC is een onderdeel van het Kadaster.

De informatie-uitwisseling staat in de Wet informatie-uitwissing bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON).

Toezicht op graafwerkzaamheden

Het Agentschap Telecom controleert of netbeheerders en uitvoerders van graafwerkzaamheden zich aan de wet houden. Het Agentschap bezoekt ook graaflocaties en kan bij overtredingen onder meer boetes opleggen.