Rijksoverheid ondersteunt groei breedband

Telecommunicatiebedrijven moeten zorgen voor nieuwe breedbandnetwerken. De overheid zorgt ervoor dat zij dit kunnen doen, bijvoorbeeld met vlotte vergunningprocedures.

Verschillende soorten breedband of snel internet

Breedband is een aansluiting waarmee consumenten verbinding kunnen krijgen met het internet. Met breedband kunnen zij surfen op internet, tv kijken en telefoneren.

Verschillende verbindingen vallen onder de noemer breedband. De bekendste zijn:

 • coax (de kabel);
 • DSL (de vroegere 'telefoonlijn');
 • glasvezelkabel;
 • mobiele 3G en 4G netwerken (mobiel internet);
 • draadloze alternatieven, zoals satelliet-internet.

Investeringen in vaste en mobiele netwerken

De vraag naar snelle verbindingen groeit. Ook door nieuwe diensten. Bijvoorbeeld internettelevisie en de opkomst van 'Internet of Things'. Dit is het gebruik van internet en breedband door apparaten. Zoals slimme energiemeters, lampen of koelkasten.

Die groeiende vraag dwingt tot investeringen in vaste en mobiele netwerken. De Rijksoverheid vindt dat de spelers op de markt de eerste stap moeten nemen in deze ontwikkeling. Wel houdt de overheid in de gaten of er sprake is van eerlijke concurrentie. Dat doet de overheid via de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Verder is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de verdeling van frequenties. Telecombedrijven hebben frequenties nodig voor aanbieding van mobiel internet.

Oplossingen voor gebieden zonder internet

Ook ondersteunt de Rijksoverheid provincies, gemeenten en bewonersinitiatieven bij het zoeken naar oplossingen voor gebieden zonder snel internet. Voor bewonersinitiatieven heeft de overheid een platform opgericht: Samen snel internet. Hier is informatie te vinden is over het mogelijk maken van snel internet.

Rol gemeenten en provincies bij breedband

Gemeenten en provincies kunnen de ontwikkeling van breedband bevorderen. Zij kunnen bijvoorbeeld de vergunningprocedure verkorten en goedkoper maken. Dit maakt het bijvoorbeeld voor telecombedrijven aantrekkelijker te investeren in breedband. De rol van provincies en gemeente staat beschreven in de handreiking 'Goed op weg met breedband'.

Europese doelstellingen voor breedband

De EU heeft voor 2020 de volgende doelstelling:

 • Iedereen heeft toegang tot breedband met een snelheid van minimaal 30 Mb per seconde of meer. Nederland voldoet al bijna aan deze doelstelling: 97% van de huishoudens kan op dit moment zo’n aansluiting krijgen.
 • Minstens de helft van de huishoudens gebruikt een aansluiting van minimaal 100 Mb per seconde. Van de Nederlandse huishoudens heeft nu 95% deze mogelijkheid.

Nederlandse doelstellingen voor breedband

Nederland sluit zich aan bij de Europese doelstellingen voor breedband. Maar het kabinet beschouwt dit niet als einddoel. Belangrijker is dat in 2020 de breedbandnetwerken aansluiten op de vraag van eindgebruikers en aanbieders van internetdiensten. Het kabinet wil de kosten voor aanleggen van snel internet verminderen door gebruik te maken van de bestaande infrastructuur.

Het kabinet heeft zich tot doel gesteld dat in 2023 elke Nederlander gebruik kan maken van een internetverbinding met een snelheid van minimaal 100 Mb per seconde. Ook in de zogenoemde buitengebieden (gebieden met verminderd mobiel bereik). Bij de toekomstige veiling van frequenties, bijvoorbeeld van 5G, geldt een dekkingsverplichting. Dat betekent dat aanbieders ervoor moeten zorgen dat er overal een betrouwbare en snelle mobiele verbinding is.

WIBON vermindert kosten aanleg breedband

Op 31 maart 2018 ging de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse en bovengrondse netten (WIBON) in. De WIBON heeft als doel:

 • verminderen van kosten die gepaard gaan met de aanleg van breedband en andere snelle openbare elektronische communicatienetwerken.
 • voorkomen graafschade.

Om dit te bereiken stimuleert de wet om bestaande infrastructuur te gebruiken voor de aanleg van breedband. Denk hierbij aan de infrastructuur van andere nutsbedrijven. Hiertoe worden in de WIBON de volgende maatregelen opgenomen. Telecomaanbieders:

 • krijgen het recht om fysieke infrastructuur te gebruiken van andere netbeheerders. Aanbieders mogen hierbij alleen een redelijk verzoek indienen bij de netbeheerders. Medegebruik kan alleen voor passieve elementen van het netwerk, zoals mantelbuizen, masten en kabelgoten.
 • kunnen aan andere netbeheerders vragen om de uitvoering van civiele werken te coördineren; Netbeheerders zijn verplicht om de uitvoering van een civiel werk te coördineren als een aanbieder daar om vraagt. Het kan hierbij gaan om:
  • het delen van informatie (bijvoorbeeld planningen van civiele werkzaamheden);
  • het maken van praktische afspraken tussen de uitvoerders van de civiele werken;
  • het afstemmen van de feitelijke (graaf)werkzaamheden.
 • kunnen informatie opvragen bij andere netbeheerders over bestaande fysieke infrastructuur. Uitgangspunt is om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de huidige werkwijze voor de informatie-uitwisseling om graafschade re voorkomen.