Rijksoverheid ondersteunt groei snel internet

De overheid wil dat overal in Nederland snel internet beschikbaar is. Daarom ondersteunt de overheid gemeenten en bedrijven bij de aanleg van snelle internetverbindingen. De overheid houdt toezicht op concurrentie in de markt.

Investeringen in vaste en mobiele datanetwerken

De groeiende vraag naar snel internet dwingt tot investeringen in vaste en mobiele netwerken. De Rijksoverheid vindt dat partijen buiten de overheid (bedrijven) dat het beste kunnen. Wel houdt de overheid in de gaten of er sprake is van eerlijke concurrentie. Dat doet de overheid via de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ook heeft de overheid regels voor veilig gebruik van het internet

Snel internet overal beschikbaar per eind 2023

De overheid wil dat alle huishoudens in Nederland per eind 2023 over een snelle internetverbinding kunnen beschikken van tenminste 100 Megabit per seconde (Mbps). En een grote meerderheid van de huishoudens over een internetverbinding van 1 Gigabit per seconde (Gbps). Ook de EU wil dat iedereen in 2025 toegang heeft tot breedband met een snelheid van minimaal 100 Mb per seconde.

Om te voorkomen dat er plekken blijven waar de mobiele dekking onvoldoende is, legt de overheid telecomaanbieders een dekkingsverplichting op bij toekomstige veiling van frequenties, bijvoorbeeld frequenties voor 5G. 

Bekijk op overalsnelinternet.nl de kaart van Nederland met de snelheid van vaste internetverbindingen.

Rol gemeenten en provincies bij aanleg snel internet

Gemeenten en provincies kunnen de aanleg van snel internet bevorderen. Dit maakt het bijvoorbeeld voor telecombedrijven aantrekkelijker te investeren in snelle verbindingen. Om gemeenten te ondersteunen in hun rol heeft de overheid een platform opgericht: Overal snel internet.

Video mobiele communicatie en 5G

Deze video schetst de visie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op snelle mobiele verbindingen en de ontwikkeling van 5G.

De maatschappij van nu draait om verbondenheid. Mobiele communicatie verandert hoe we werken leren en ontspannen. Na 2G, 3G, en 4G komt nu 5G. Een innovatie die, Nederland weer een stap verder helpt. Dat zou niet de eerste keer zijn. Al eeuwenlang helpen innovaties Nederland vooruit. De uitdagingen zijn door de jaren heen veranderd maar de wil om te innoveren en te groeien is gebleven. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zorgt er voor dat innovatie eerlijk en veilig verloopt. Met de juiste randvoorwaarden, regels en wetten. Dat heeft bijgedragen aan prachtige oplossingen die Nederland droog, veilig en gezond houden en onze economie stimuleren. Veilige en eerlijke spelregels maken, zodat Nederland vooruit komt. Dat doen we ook nu met de komst van snelle mobiele communicatie. Straks hebben we op nog meer plekken toegang tot onze favorite content gaan er nieuwe werelden voor ons open en kunnen we samen nog grotere maatschappelijke uitdagingen aan. Van zorg op afstand en precisielandbouw met drones tot het openbaar vervoer, waarin zelfrijdende bussen dunbevolkte gebieden bereikbaar houden.Zo pakken we kansen voor de Nederlandse economie en maatschappij. Samen maken we de digitale toekomst mogelijk.