Rijksoverheid ondersteunt groei snel internet

De overheid wil dat iedereen in Nederland snel internet heeft. Daarom helpt de overheid gemeenten en bedrijven bij de aanleg van snelle internetverbindingen.

Investeren in vaste en mobiele datanetwerken

Er is steeds meer vraag naar snel internet. Daarom moet er geïnvesteerd worden in vaste en mobiele netwerken. De Rijksoverheid vindt dat partijen buiten de overheid (bedrijven) dat het beste kunnen. Wel houdt de overheid in de gaten of er eerlijke concurrentie is. Dat doet de overheid via de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ook heeft de overheid regels voor veilig gebruik van het internet

Overal snel internet per eind 2023

De overheid wil dat alle huishoudens in Nederland per eind 2023 een snelle internetverbinding hebben. Van tenminste 100 Megabit per seconde (Mbps). En een grote meerderheid van de huishoudens moet dan zelfs een snellere internetverbinding hebben. Van 1 Gigabit per seconde (Gbps).

Ook de Europese Unie (EU) wil dat iedereen in 2025 toegang heeft tot breedband met een snelheid van minimaal 100 Mb per seconde. Breedband is een snelle internetverbinding die het mogelijk maakt om snel en efficiënt grote hoeveelheden gegevens te verzenden en ontvangen.

Bekijk op overalsnelinternet.nl de kaart van Nederland met de snelheid van vaste internetverbindingen.

Verder legt de overheid telecomaanbieders een dekkingsverplichting op. Zodat er geen plekken zijn waar de mobiele dekking onvoldoende is. En alle mobiele apparaten dus altijd verbinding kunnen maken met een mobiel netwerk.

Rol gemeenten en provincies bij aanleg snel internet

Gemeenten en provincies kunnen de aanleg van snel internet bevorderen. Dit maakt het bijvoorbeeld voor telecombedrijven aantrekkelijker te investeren in snelle verbindingen. Om gemeenten te ondersteunen in hun rol, heeft de overheid een platform opgericht: Overal snel internet.

Video mobiele communicatie en 5G

Deze video schetst de visie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op snelle mobiele verbindingen en de ontwikkeling van 5G.

De maatschappij van nu draait om verbondenheid. Mobiele communicatie verandert hoe we werken leren en ontspannen. Na 2G, 3G, en 4G komt nu 5G. Een innovatie die, Nederland weer een stap verder helpt. Dat zou niet de eerste keer zijn. Al eeuwenlang helpen innovaties Nederland vooruit. De uitdagingen zijn door de jaren heen veranderd maar de wil om te innoveren en te groeien is gebleven. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zorgt er voor dat innovatie eerlijk en veilig verloopt. Met de juiste randvoorwaarden, regels en wetten. Dat heeft bijgedragen aan prachtige oplossingen die Nederland droog, veilig en gezond houden en onze economie stimuleren. Veilige en eerlijke spelregels maken, zodat Nederland vooruit komt. Dat doen we ook nu met de komst van snelle mobiele communicatie. Straks hebben we op nog meer plekken toegang tot onze favorite content gaan er nieuwe werelden voor ons open en kunnen we samen nog grotere maatschappelijke uitdagingen aan. Van zorg op afstand en precisielandbouw met drones tot het openbaar vervoer, waarin zelfrijdende bussen dunbevolkte gebieden bereikbaar houden.Zo pakken we kansen voor de Nederlandse economie en maatschappij. Samen maken we de digitale toekomst mogelijk.