Verdeling frequenties voor telecommunicatie

Telecommunicatie maakt gebruik van radiogolven (frequenties) en kabels in de grond. Voor het gebruik van radiofrequenties kan een vergunning nodig zijn. De overheid verdeelt radiofrequenties en geeft vergunningen af.

Telecommunicatie gaat via kabel of ether

Telecommunicatie gaat via radiofrequenties in de lucht (de ether). En door kabels in de grond of op de bodem van de zee. Frequenties worden gebruikt voor bijvoorbeeld mobiele telefonie, mobiel internet, radio- en televisie-uitzendingen en radar.

Nationaal frequentiebeleid

Er is veel vraag naar radiofrequenties, vooral tussen 100 MHz en 6 GHz. Deze frequenties hebben namelijk goed bereik en kunnen relatief veel data verzenden. Dit frequentiebereik is schaars en daarom duur. Daarom wil de overheid dat radiofrequenties goed en doelmatig gebruikt worden. En dat er concurrentie mogelijk is op de markt voor telecommunicatie.  

In het Nationaal Frequentieplan (NFP) legt het ministerie van Economische Zaken & Klimaat vast welke diensten en toepassingen in welke frequentiebanden zijn toegestaan.

Vergunningen voor radiofrequenties

De overheid verdeelt radiofrequenties. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur voert de verdeling van de vergunningen voor radiofrequenties uit. Dit gebeurt bijvoorbeeld via een veiling. Bijvoorbeeld voor de 700 MHz, 1400 MHz en 2100-MHz-frequenties voor onder andere het 5G-netwerk

In een vergunning staat hoe een gebruiker een bepaald deel van de ether mag gebruiken. Bijvoorbeeld met hoeveel vermogen men maximaal mag uitzenden. En dat men deze frequentieruimte ook echt moet gebruiken. Lees meer over de vergunningen en veilingen voor mobiele frequenties op de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. 

Niet altijd vergunning nodig voor frequentiegebruik

In de volgende gevallen is geen vergunning voor radiofrequenties nodig:

Internationaal afstemmen frequentiebeleid

Veel telecommunicatie gaat over grenzen heen. Denk aan radio-uitzendingen waar in het buitenland naar geluisterd kan worden. Of communicatie via satellieten. Gebruik van frequenties kan storingen veroorzaken in een buurland. Landen moeten daarom rekening houden met elkaar en hun beleid internationaal afstemmen. Lees meer over internationale afstemming over frequentiegebruik op de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. 

Documenten