Nationaal frequentiebeleid

Voor het gebruik van radiofrequenties kan een vergunning nodig zijn. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de verdeling van frequenties.

Telecommunicatie gaat via kabel of ether

Telecommunicatie verloopt via radiofrequenties in de lucht (de ether). En door kabels in de grond of op de bodem van de zee.

Gebruikers van frequenties

Frequenties worden vooral gebruikt voor:

 • mobiele telefonie;
 • mobiel internet (waaronder 2G, 3G, 4G);
 • radio- en televisie-uitzendingen;
 • communicatie in lucht- en scheepvaart;
 • communicatie van hulpdiensten en defensie (bijvoorbeeld bij een ramp of in een crisissituatie);
 • radar, satelliet, straalverbindingen en radioastronomie;
 • amateurradio.

Frequentiebeleid

Het frequentiebeleid van de overheid richt zich op het radiospectrum. Dit is de frequentieruimte met een bereik van ongeveer 9 kHz tot 300 GHz. Vooral naar het middendeel van het radiospectrum (rond de 100 MHz tot 6 GHz) is veel vraag. Deze frequenties hebben goed bereik en kunnen relatief veel data verzenden. Dit spectrumdeel is schaars en daarom duur. De overheid streeft naar efficiënt en effectief gebruik van het radiospectrum. De Nota Frequentiebeleid 2016  beschrijft de algemene doelstelling en uitgangspunten voor het bestemmen, verdelen en gebruik van frequentieruimte.

Frequentieplan

Het Nationaal Frequentieplan (NFP) 2014 beschrijft alle frequentiebanden en radiodiensten van het radiospectrum. Er is veel vraag naar frequenties voor draadloze technieken. Daarom moet er zo efficiënt mogelijk worden omgegaan met de beschikbare frequentieruimte.

Eens in de zoveel tijd wijzigt het Nationaal Frequentieplan.

Frequentieregister

In het frequentieregister van Agentschap Telecom staat aanvullende informatie op het frequentieplan. Bijvoorbeeld over de uitgegeven vergunningen. Of de technische voorwaarden voor het gebruik van het spectrum, volgens het Nationaal Frequentieplan 2014. Agentschap Telecom houdt toezicht op het gebruik van frequenties.

Vergunning voor ruimte in ether

Het ministerie van EZK verdeelt radiofrequenties. Het Agentschap Telecom voert de verdeling uit en geeft vergunning voor radiofrequenties af. In een vergunning staat hoe een gebruiker een bepaald deel van de ether mag gebruiken. Bijvoorbeeld dat deze de frequentieruimte binnen 2 jaar in een gebied van tenminste 20 km2 gebruikt.

Verdeling radiofrequenties

Verdeling van radiofrequenties gebeurt:

 • op basis van voorkeursrecht (publieke omroepen hebben voorrang);
 • op volgorde van binnenkomst van de aanvragen;
 • met een vergelijkende toets waarin onder andere de financiële haalbaarheid van de bedrijfsplannen wordt bekeken;
 • met een veiling;
 • via verdeling op afroep.

Concurrentie mobiele communicatie

Het frequentiebeleid van de overheid is onder andere gericht op goede concurrentie op de markt voor mobiele communicatie. Concurrentie moet zorgen voor vernieuwing in het aanbod van diensten en betaalbaarheid voor de gebruikers.

Niet altijd vergunning nodig voor frequentiegebruik

In de volgende gevallen is geen vergunning voor radiofrequenties nodig:

Veiling vergunningen radiofrequenties in 2018

In het voorjaar van 2018 is er een veiling van extra digitale vergunningen voor de commerciële radio-omroep. De overheid blijft de komende jaren inzetten op het al in gang gezette digitaliseringsbeleid. Bevordering van een juist gebruik van het frequentiespectrum blijft het belangrijkste doel voor de commerciële radiomarkt. Onder andere door aanmoediging van digitalisering. De vergunningen zijn op basis hiervan verlengd.

Commerciële radiostations moeten nog beter in kunnen spelen op de veranderende mediamarkt. En op wat luisteraars willen. Daarom wordt er extra digitaal spectrum beschikbaar gesteld.

Meer informatie staat in de:

Veiling van mobiele infrastructuur voor de periode 2020-2040

In het najaar van 2019 is er een landelijke veiling van alle frequentieruimte op de zogenoemde 700, 1400 en 2100 megahertz (MHz) banden. Via deze infrastructuur kunnen telefonie- en internetproviders snelle mobiele communicatie bieden aan bedrijven en consumenten, zoals 4G en 5G. De beschikbare ruimte wordt voor 20 jaar (2020-2040) geveild aan geïnteresseerde partijen. Het Nederlandse frequentiebeleid sluit met deze opzet aan op de wijze waarop andere Europese landen technologie voor 4G en 5G inrichten.