Veiling frequenties voor 5G

In 2020 veilt de Rijksoverheid de eerste frequenties waar bedrijven 5G mee kunnen aanbieden. Die nieuwe technologie is nodig omdat het mobiele dataverbruik groeit. Met 5G heeft Nederland ook in de toekomst een snel en stabiel mobiel netwerk.

3 veilingrondes voor frequenties tussen 2020 en 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) opende op 29 juni 2020 de veiling voor de  700-, 1400- en 2100-MHz-frequenties voor o.a. het 5G-netwerk. In 2022 wordt de 3,5 Gigahertz-frequentie geveild. Daarna volgt nog de 26 GHz-frequentie. De winnaars van een veiling mogen die frequenties gebruiken. Bijvoorbeeld om mobiel internet met 5G aan te bieden. Nederland moet zich houden aan Europese afspraken over het verdelen van frequenties.

Experimenten met 5G-technologie

Aanbieders van mobiele telefonie en bedrijven mogen sinds 2018 testen met de 5G-technologie. Voor sommige testen moeten zij een experimenteervergunning aanvragen. De locaties waarvoor het Agentschap Telecom zo’n vergunning heeft gegeven, komen ook in het Antenneregister te staan. Er staat ook in waar antennes staan en wat voor antennes dit zijn.