Veiling frequenties voor 5G

De Rijksoverheid stelt frequenties beschikbaar voor 5G. Dat gaat via een veiling. In 2024 wordt de 3,5 gigahertz-frequentie geveild.

5G en frequenties

De Europese Unie heeft 3 voorkeursfrequenties voor 5G aangewezen: 700 megahertz (MHz), 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz. Deze frequentiebanden hebben elk een verschillende functie. Op de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden staat meer informatie over welke frequenties 5G gaat gebruiken.

Veiling frequenties voor 5G

De overheid stelt frequenties beschikbaar voor aanbieders van 5G. Deze 5G-frequenties worden geveild volgens Europese afspraken over het verdelen van frequenties. Door te veilen maakt elke geïnteresseerde partij een gelijke en eerlijke kans om een frequentie te bemachtigen.

Veilingronde voor frequenties 3,5 Gigahertz

In 2024 worden de 3,5 Gigahertz-frequentie geveild. De frequentieveiling wordt uitgevoerd door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Telecomaanbieders kunnen zich daar inschrijven om aan de veiling deel te nemen. De winnaars van een veiling mogen die frequenties gebruiken. Bijvoorbeeld om mobiel internet met 5G aan te bieden.

De 700 MHz frequenties zijn in 2020 geveild en worden al gebruikt voor 5G. De 26 GHz frequenties zullen op een later moment worden verdeeld.

Regels voor plaatsing antennes en eisen aan netwerkverbinding

Telecomaanbieders moeten rekening houden met regels voor plaatsing van antennes. En met de volgende eisen aan de netwerkverbinding:

  • Op 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente moet in de toekomst een goede netwerkverbinding zijn.
  • De ‘uithoeken’ van een mobiel netwerk hebben een minimale internetsnelheid: minimaal 8 Megabit per seconde (Mpbs) sinds 2022 en minimaal 10 Mpbs in 2026.

5G-tests opgenomen in antenneregister

Aanbieders van mobiele telefonie en bedrijven mogen testen met de 5G-technologie. Voor sommige testen moeten zij een experimenteervergunning aanvragen. De locaties waarvoor het Rijksinspectie Digitale Infrastructuur zo’n vergunning heeft gegeven, staan in het Antenneregister. U kunt in het antenneregister ook zien waar antennes staan en welke antennes dit zijn.