Veiling frequenties voor 5G

De Rijksoverheid stelt frequenties beschikbaar voor 5G. Dat gaat via een veiling. In 2023 wordt de 3,5 gigahertz-frequentie geveild. 

5G en frequenties

De Europese Unie heeft 3 voorkeursfrequenties voor 5G aangewezen: 700 megahertz (MHz), 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz. Deze frequentiebanden hebben elk een verschillende functie. Op de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden staat meer informatie over welke frequenties 5G gaat gebruiken

Veiling frequenties voor 5G

De overheid stelt frequenties beschikbaar voor aanbieders van 5G. Deze 5G-frequenties worden geveild volgens Europese afspraken over het verdelen van frequenties

Veilingrondes voor frequenties 3,5 Gigahertz en 26 Gigahertz

In 2023 wordt de 3,5 Gigahertz-frequentie geveild. Daarna volgt nog de 26 GHz-frequentie. Telecomaanbieders kunnen zich bij Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) inschrijven om deel te nemen aan een frequentieveiling. De winnaars van een veiling mogen die frequenties gebruiken. Bijvoorbeeld om mobiel internet met 5G aan te bieden. 

Regels voor plaatsing antennes en eisen aan netwerkverbinding

Telecomaanbieders moeten rekening houden met regels voor plaatsing van antennes. En met de volgende eisen aan de netwerkverbinding:

  • Op 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente moet in de toekomst een goede netwerkverbinding zijn.
  • De ‘uithoeken’ van een mobiel netwerk hebben een minimale internetsnelheid: minimaal 8 Megabit per seconde (Mpbs) in 2022 en minimaal 10 Mpbs in 2026.

5G-tests opgenomen in antenneregister

Aanbieders van mobiele telefonie en bedrijven mogen testen met de 5G-technologie. Voor sommige testen moeten zij een experimenteervergunning aanvragen. De locaties waarvoor het Rijksinspectie Digitale Infrastructuur zo’n vergunning heeft gegeven, staan in het Antenneregister. U kunt in het antenneregister ook zien waar antennes staan en welke antennes dit zijn.