Toezicht op telecommunicatie

De Rijksoverheid wil voor iedereen vrije toegang tot betrouwbare en moderne telecommunicatie. Telecombedrijven moeten zich houden aan regels die de Rijksoverheid stelt. Bijvoorbeeld over privacybescherming.

Betrouwbare telecommunicatie

Steeds vaker zijn mensen overal en altijd online. Via hun mobiele telefoon of tablet. Moderne telecommunicatie moet betrouwbaar zijn. Gebruikers moeten er van op aan kunnen dat zij overal een goed bereik hebben. Telecombedrijven moeten netwerkstoringen voorkomen zodat noodnummers altijd bereikbaar zijn. En ook moeten telecombedrijven ervoor zorgen dat de netwerken geschikt zijn voor de nieuwste technieken.

Regels voor telecombedrijven

Telecombedrijven moeten zich houden aan regels uit de Telecommunicatiewet. Deze wet gaat onder meer over:

  • frequentiebeleid;
  • beleid van telefoonnummers;
  • consumentenbescherming;
  • privacybescherming.

Telecommunicatiewet

In februari 2016 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. Het gaat onder meer om de volgende wijzigingen:

  • Sinds 2016 kunnen zakelijke abonnees makkelijker overstappen naar een andere provider. Is er sprake van een stilzwijgende verlenging of vernieuwing van het contract? Dan is het op ieder moment mogelijk om het contract zonder kosten op te zeggen. De opzegtermijn is dan maximaal 1 maand.
  • Sinds 2017 hebben abonnees recht op een vergoeding bij een internet-, televisie-of telefoniestoring die langer duurt dan 12 uur.
  • Sinds 2018 moeten aanbieders van antenne-opstelpunten zorgen voor de continuïteit van de omroepuitzendingen van calamiteitenzenders. Ook als er bijvoorbeeld een brand in een zendmast is. Dit is alleen verplicht voor de belangrijkste hoofdzenders van de regionale calamiteitenzenders.

Toezicht Telecommunicatiewet

De Rijksoverheid heeft 2 organisaties ingesteld die toezicht houden op de Telecommunicatiewet:

  • Agentschap Telecom houdt toezicht op de handhaving van de Telecommunicatiewet. Het richt zich vooral op een goed gebruik van frequenties, bijvoorbeeld voor mobiele telefonie.
  • Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.

Bescherming bij overname telecombedrijf

Overnames in de telecomsector worden verboden of teruggedraaid als de nationale veiligheid of de openbare orde in gevaar kunnen komen. Bijvoorbeeld als de dienstverlening onbetrouwbaar kan worden. Of als uitval van voorzieningen dreigt. Dit staat in het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) op 5 maart 2019 aan de Tweede Kamer stuurde