Toezicht op telecombedrijven

Telecombedrijven moeten zich houden aan regels van de overheid. Bijvoorbeeld regels voor gegevensbescherming en telefoonnummers. Het Agentschap Telecom en de Autoriteit Consument en Markt controleren of de regels goed worden toegepast.  

Betrouwbare telecommunicatie

Telecommunicatie moet betrouwbaar zijn. Gebruikers moeten er van op aan kunnen dat zij overal een goed bereik hebben. Telecombedrijven moeten netwerkstoringen voorkomen zodat noodnummers altijd bereikbaar zijn. Ook moeten telecombedrijven ervoor zorgen dat de netwerken geschikt zijn voor de nieuwste technieken.

Regels voor telecombedrijven

Telecombedrijven moeten zich houden aan regels uit de Telecommunicatiewet. Deze wet gaat onder meer over:

Toezicht op Telecommunicatiewet

2 overheidsorganisaties houden toezicht op de Telecommunicatiewet: 

  • Agentschap Telecom controleert of de Telecommunicatiewet goed uitgevoerd wordt. Het Agentschap richt zich vooral op een goed gebruik van frequenties, bijvoorbeeld voor mobiele telefonie.
  • Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.

Bescherming bij overname telecombedrijf

Sinds 1 oktober 2020 kan de overheid overnames in de telecomsector verbieden of terugdraaien. Dat kan gebeuren wanneer de overheid vermoedt dat de veiligheid van het land of de openbare orde in gevaar kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat de dienstverlening onbetrouwbaar kan worden. Of omdat voorzieningen als het internet dreigen uit te vallen. Dit staat in het Besluit ongewenste zeggenschap Telecommunicatie