Toezicht op telecombedrijven

Telecombedrijven moeten zich houden aan regels van de overheid. Bijvoorbeeld regels voor gegevensbescherming en telefoonnummers. Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en Autoriteit Consument en Markt controleren of de regels goed worden toegepast.  

Betrouwbare telecommunicatie

Telecommunicatie moet betrouwbaar zijn. Gebruikers moeten er van op aan kunnen dat zij overal een goed bereik hebben. Telecombedrijven moeten netwerkstoringen voorkomen, zodat noodnummers altijd bereikbaar zijn. Ook moeten telecombedrijven ervoor zorgen dat de netwerken geschikt zijn voor de nieuwste technieken.

Regels voor telecombedrijven

Telecombedrijven moeten zich houden aan regels uit de Telecommunicatiewet. Deze wet gaat onder meer over:

Toezicht op Telecommunicatiewet

2 overheidsorganisaties houden toezicht op de Telecommunicatiewet: 

Bescherming bij overname telecombedrijf

Sinds 1 oktober 2020 kan de overheid overnames in de telecomsector verbieden of terugdraaien. Dat kan wanneer de overheid denkt dat de veiligheid van het land of de openbare orde in gevaar kunnen komen. Bijvoorbeeld als telefoons niet goed meer kunnen werken. Of als het internet uit kan vallen. Dit staat in het Besluit ongewenste zeggenschap Telecommunicatie