Toezicht op telecommunicatie

De Rijksoverheid wil voor iedereen vrije toegang tot betrouwbare en moderne telecommunicatie. Telecombedrijven moeten zich houden aan regels die de Rijksoverheid stelt. Bijvoorbeeld over privacybescherming.

Betrouwbare telecommunicatie

Telecommunicatie is een groeiende markt. Steeds vaker zijn mensen overal en altijd online. Via hun mobiele telefoon of tablet. Moderne telecommunicatie moet betrouwbaar zijn. Gebruikers moeten er van op aan kunnen dat zij overal een goed bereik hebben. Telecombedrijven moeten netwerkstoringen voorkomen zodat noodnummers altijd bereikbaar zijn. En ook moeten telecombedrijven ervoor zorgen dat de netwerken geschikt zijn voor de nieuwste technieken.

Telecommunicatie

Telecombedrijven moeten zich houden aan regels uit de Telecommunicatiewet. Deze wet gaat onder meer over:

  • frequentiebeleid;
  • beleid van telefoonnummers;
  • consumentenbescherming;
  • privacybescherming.

Toezicht Telecommunicatiewet

De Rijksoverheid heeft 2 organisaties ingesteld die toezicht houden op de Telecommunicatiewet:

  • Agentschap Telecom houdt toezicht op de handhaving van de Telecommunicatiewet. Het richt zich vooral op een goed gebruik van frequenties, bijvoorbeeld voor mobiele telefonie.
  • Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.

Wijziging Telecommunicatiewet

In februari 2016 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. Het gaat onder meer om de volgende wijzigingen:

  • Sinds 2016 kunnen zakelijke abonnees makkelijker overstappen naar een andere provider. Is er sprake van een stilzwijgende verlenging of vernieuwing van het contract? Dan is het op ieder moment mogelijk om het contract zonder kosten op te zeggen. De opzegtermijn is dan maximaal 1 maand.
  • Sinds 2017 hebben abonnees recht op een vergoeding bij een internet-, televisie-of telefoniestoring die langer duurt dan 12 uur.
  • Vanaf 2018 moeten aanbieders van antenne-opstelpunten zorgen voor de continuïteit van de omroepuitzendingen van calamiteitenzenders. Ook als er bijvoorbeeld een brand in een zendmast is. Dit is alleen verplicht voor de belangrijkste hoofdzenders van de regionale calamiteitenzenders.

Bescherming bij overname telecombedrijf

De Rijksoverheid wil belangrijke telecombedrijven beschermen tegen overnames die de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar brengen. De regering werkt hiervoor aan een wetsvoorstel.

Consultatie Beleidsregel netwerkaansluitpunt

Consumenten en bedrijven hebben geschikte apparatuur nodig om gebruik te maken van internet, telefonie, televisie en radio. Het gaat dan niet alleen om smartphones en tablets. Maar ook om meer specialistische apparatuur zoals internetmodems en routers.

Deze laatste apparaten zijn privé netwerkaansluitpunten van eindgebruikers. Het scheidingspunt tussen openbare elektronische communicatienetwerken en privénetwerken is niet altijd duidelijk.  Voor deze apparaten bereidt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een beleidsregel voor. EZK wil met de beleidsregel de marktwerking voor deze apparaten verbeteren. Voor een goede marktwerking is het belangrijk dat eindgebruikers vrije keuze hebben bij de koop van deze apparatuur.

Begin 2018 kon gereageerd worden op de beleidsregel voor netwerkaansluitpunten. In opdracht van het ministerie van EZK is na de consultatie een onderzoek gestart naar de gevolgen voor de veiligheid van de openbare netwerken en de privénetwerken van de gebruikers. Het ministerie van EZK neemt eind 2018 of begin 2019 een definitief besluit over de Beleidsregel netwerkaansluitpunt.

Meer informatie: