Veilig gebruik internet

Mensen kunnen persoonlijke gegevens achterlaten op het web. Bijvoorbeeld als ze op een forum actief zijn en reageren op discussies. De Rijksoverheid stelt regels op om consumenten te beschermen. Bijvoorbeeld tegen cybercrime.

Overheid beschermt internetgebruikers

Nederland is met veel andere landen voorstander van een open, veilig, stabiel en ongecensureerd internet. Het internet moet vrij zijn van invloed van overheden, bedrijven en andere belangengroepen. Daarom kiest Nederland voor een beperkte rol van de overheid. De overheid treedt alleen op als het echt nodig is. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • bescherming van consumenten;
  • bestrijding van cybercrime;
  • bewaking privacy en vrijheid van meningsuiting van burgers;
  • bescherming staatsveiligheid.

Overheid kan websites verbieden

De overheid kan een website verbieden. Bijvoorbeeld als de inhoud van een website wettelijk verboden is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij:

  • kinderporno;
  • sites die auteursrechten schenden;
  • sites die kansspelen via internet bieden.

Internet Governance: wereldwijde regels voor internet

Nederland is 1 van de partijen in het internationale overlegplatform Internet Governance Forum (IGF). Aangesloten landen maken afspraken met elkaar over het internetbeheer. Een veilig internet is ook 1 van de onderwerpen van Internet Governance.

Bewustwording veiligheid internet vergroten

Surfen op internet kan risico’s met zich meebrengen. Zo kunnen criminelen persoonsgegevens of foto’s misbruiken die gebruikers op het web hebben geplaatst. Kinderen kunnen slachtoffer worden van pedofielen die zich voordoen als leeftijdgenoten.

De Rijksoverheid wil gebruikers van internet bewust maken van de risico’s. Onder meer met:

Toestemming voor gebruik gegevens internet

Niemand mag zomaar persoonsgegevens van een ander op internet publiceren. Bedrijven en andere organisaties mogen alleen persoonsgegevens van websitebezoekers gebruiken als ze hiervoor toestemming hebben. Bijvoorbeeld toestemming voor het gebruik van cookies op een website.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Het kan eventueel boetes opleggen als organisaties de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht van datalekken voor overheden en bedrijven. Bijvoorbeeld banken, verzekeringsmaatschappijen, Belastingdienst, UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Overheden en bedrijven moeten een inbreuk op de beveiliging direct melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het moet gaan om datalekken die ernstige nadelige gevolgen hebben voor de bescherming van persoonsgegevens. Heeft een lek ook ernstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen? Bijvoorbeeld klanten en zakelijke relaties. Dan moeten deze onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van de inbreuk.

Als een bedrijf, overheid of organisatie een datalek niet op tijd meldt, kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen.

Recht om vergeten te worden op internet

Soms is informatie op internet niet meer belangrijk of schadelijk. Burgers van de Europese Unie hebben ‘recht om vergeten te worden’ (vergeetrecht). Zij mogen de privacygevoelige of verouderde informatie uit de zoekresultaten laten verwijderen bij een internetzoekmachine. Ze moeten hiervoor contact opnemen met de eigenaar van de zoekmachine.