Veilig gebruik internet

Mensen kunnen persoonlijke gegevens achterlaten op het internet. Bijvoorbeeld als ze op een forum actief zijn. Of een product bestellen. De Rijksoverheid heeft regels die persoonsgegevens en consumenten beschermen.  

Rol overheid bij internetveiligheid

De overheid vindt een open, veilig en stabiel internet belangrijk. Het internet moet vrij zijn van invloed van overheden, bedrijven en andere belangengroepen. Daarom kiest de overheid voor een beperkte rol. En treedt alleen op als het echt nodig is. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • de bescherming van consumenten;
  • de bestrijding van cybercrime;
  • de bewaking van de privacy en vrijheid van meningsuiting van burgers;
  • de bescherming van de staatsveiligheid.

Overheid kan websites verbieden

De overheid kan een website verbieden. Bijvoorbeeld als de inhoud van een website wettelijk verboden is. Dat is het geval bij:

  • kinderporno;
  • websites die auteursrechten schenden.

Europees en wereldwijd toezicht

De Europese Unie (EU) wil dat digitale diensten veilig zijn voor burgers. En dat er voor bedrijven duidelijke regels zijn voor verantwoordelijkheid en concurrentie. Daarom werkt de EU aan nieuwe online regels voor bedrijven die digitale diensten aanbieden.

Ook is Nederland 1 van de partijen in het internationale overlegplatform Internet Governance Forum (IGF). Aangesloten landen maken afspraken met elkaar over het internetbeheer. 

Bewustwording veiligheid internet vergroten

Gebruikmaken van internet kan risico’s met zich meebrengen. Zo kunnen criminelen persoonsgegevens of foto’s misbruiken die gebruikers op het internet hebben geplaatst. Of data blokkeren en daar losgeld voor eisen. 

De Rijksoverheid wil gebruikers van internet bewust maken van de risico’s. Onder meer met:

Toestemming voor gebruik gegevens op internet

Niemand mag zomaar persoonsgegevens van een ander op internet publiceren. Bedrijven en andere organisaties mogen alleen persoonsgegevens van websitebezoekers gebruiken als ze hiervoor toestemming hebben. Bijvoorbeeld toestemming voor het gebruik van cookies op een website.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. En kan eventueel boetes opleggen als organisaties de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden.

Meldplicht datalekken voor overheden en bedrijven

Bij overheden en bedrijven kunnen digitale gegevens gestolen worden. Of vernietigd worden zonder dat dit de bedoeling was. Dit heet een datalek.

Overheden en bedrijven zijn verplicht om datalekken direct te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat dan om datalekken die ernstige nadelige gevolgen hebben voor de bescherming van persoonsgegevens. Denk aan gegevens van banken, verzekeringsmaatschappijen, Belastingdienst en UWV. Heeft een lek ook ernstige gevolgen voor klanten, patiënten of zakelijke relaties? Dan moeten die meteen weten dat er een inbreuk is gepleegd op de beveiliging.

Als een bedrijf, overheid of organisatie een datalek niet op tijd meldt, kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete geven.

Recht om vergeten te worden op internet

Soms is informatie op internet niet meer belangrijk. Of de informatie is schadelijk. Burgers van de EU hebben ‘recht om vergeten te worden’ (recht op vergetelheid). Zij mogen de privacygevoelige of verouderde informatie uit de zoekresultaten laten verwijderen bij een internetzoekmachine. Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over het recht op vergetelheid