Opsporingsdiensten gebruiken informatie van telecom- en internetaanbieders om verdachten van criminele activiteiten op te sporen. Bijvoorbeeld als iemand verdacht wordt van kinderporno en alleen zijn IP-adres bekend is. Telecom- en internetbedrijven moeten persoonlijke gegevens die bij IP-adressen horen, beschikbaar stellen. Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) zorgt ervoor dat die informatie bij de opsporingsdiensten terecht komt.

Kabinet Rutte III: bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Het kabinet wil het wetsvoorstel Aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens heroverwegen. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.