Documenten - Telecomgegevens voor opsporing

40 documenten over Telecomgegevens voor opsporing

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Uitstelbrief toezending BNC-fiches E-evidence

Minister Grapperhaus (JenV) stelt de toezending van 2 BNC-fiches uit. Het gaat ten 1e om het BNC-fiche over de verordening voor...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-06-2018

Jaarverslag CIOT 2017

De minister van Justitie en Veiligheid stelt jaarlijks een verslag op waarin voor wat betreft de opsporing van strafbare feiten...

Publicatie | 22-05-2018

Beantwoording vragen uit schriftelijk overleg over ontwerpbesluit Onderzoek in een geautomatiseerd werk

Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. De vragen...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-05-2018

Beantwoording Kamervragen over Interoperabiliteit

Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt de vragen van de Groen-Linksfractie van de Eerste Kamer. De vragen gingen over de...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-04-2018

Kamerbrief over dataretentie

Minister Dekker (JenV) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van het arrest van het Europees Hof van Justitie over het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-03-2018

Beantwoording Kamervragen over bericht dat AIVD en kabinet burgers misleiden

Minister Ollongren (BZK) biedt haar antwoord aan op de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over het bericht dat de AIVD en...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-01-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'NVWA gebruikt satellietdata bij controles vanggewas'

Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van Toorenburg en Geurts (beiden CDA) over het bericht...

Kamerstuk: Kamervragen | 27-11-2017

Kamerbrief over dataretentie

Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Eerste Kamer dat een aantal antwoorden worden uitgesteld, op vragen over over het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-11-2017

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht NVWA gebruikt satellietdata bij controles vanggewas

Minister Grapperhaus (JenV) stelt de beantwoording van de vragen van de Kamerleden Van Toorenburg en Geurts (beiden CDA) uit....

Kamerstuk: Kamervragen | 01-11-2017

Antwoorden op Kamervragen over storingen in de tapinstallatie van de politie

Minister Blok (VenJ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) over de storingen in de tapinstallatie van de politie.

Kamerstuk: Kamervragen | 03-10-2017