Beslisnota bij Kamerbrief impact toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming van een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief impact toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets