PFAS in products and waste streams in the Netherlands

Onderzoek naar de aanwezigheid van perfluoralkyl-stoffen (PFAS) in producten, productie- en recyclingprocessen en afval. De studie brengt ook blootstellingsroutes en het vrijkomen van PFAS in producten en afval in beeld. Dit rapport is in het Engels met een samenvatting in het Nederlands.

PFAS in products and waste streams in the Netherlands (PDF | 72 pagina's | 3,2 MB)