De rol van encryptie in de opsporing

Het rapport gaat over onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool, de Open Universiteit en de Politieacademie in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport onderzoekt de effecten van encryptie op de opsporing.

De rol van encryptie in de opsporing (PDF | 124 pagina's | 1,8 MB)