Functioneren politieke ambtsdragers

Politieke ambtsdragers hebben in functie te maken met een aantal specifieke regels. Zoals regels rond nevenfuncties en integriteit. Er wordt van politieke ambtsdragers verwacht dat zij van onbesproken gedrag zijn. Zo moeten ze verantwoord met publiek geld omgaan en transparant zijn wat betreft hun nevenfuncties. Nevenfuncties, en soms ook neveninkomsten, moeten daarom openbaar gemaakt worden. Ook moeten zij hun werk veilig kunnen doen.

Verantwoording door politieke ambtsdragers

Politieke ambtsdragers moeten zich altijd kunnen verantwoorden: 

  • over de vergoeding van kosten of het gebruik van voorzieningen; 
  • over nevenfuncties;
  • over hun integriteit. Meer informatie over integriteit van Nederlandse politieke ambtsdragers staat op de website HuisvoorKlokkenluiders.nl.

U leest ook meer over de integriteit in de ‘Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen’. 

Veiligheid politieke ambtsdragers

Voor politieke ambtsdragers is het belangrijk dat zij gemakkelijk benaderbaar zijn en open in de samenleving kunnen staan. De besluiten die zij nemen, raken burgers vaak rechtstreeks. Het is daarom belangrijk dat politieke ambtsdragers goed met hen in contact staan.
 
De door politieke ambtsdragers genomen besluiten kunnen voor burgers verstrekkende gevolgen hebben. Dat kan bij hen emoties oproepen, wat in sommige gevallen leidt tot grensoverschrijdend gedrag zoals:

  • uitschelden en beledigen;
  • persoonlijke bedreiging of bedreiging aan het adres van familie;
  • stalken en fysieke agressie.

Veiligheid gemeentelijke politieke ambtsdragers

Gemeentelijke politieke ambtsdragers vervullen een belangrijke rol in de lokale democratie. Dat moeten ze integer kunnen doen, zonder angst voor agressie. Er is geld vrijgemaakt zodat lokale bestuurders leren omgaan met agressie en geweld.

Meer informatie voor politieke ambtsdragers

Op politiekeambtsdragers.nl staat meer informatie over: