Functioneren politieke ambtsdragers

Politieke ambtsdragers hebben in functie te maken met een aantal specifieke regels. Zoals regels rond nevenfuncties en integriteit. Er wordt verwacht dat zij van onbesproken gedrag zijn. Zo moeten ze verantwoord met publiek geld omgaan en open zijn over hun nevenfuncties. Nevenfuncties, en soms ook neveninkomsten, moeten politieke ambtsdragers daarom openbaar maken. Ook moeten zij hun werk veilig kunnen doen.

Verantwoording door politieke ambtsdragers

Politieke ambtsdragers moeten altijd uitleg kunnen geven:

  • over de vergoeding van kosten of het gebruik van voorzieningen;
  • over hun nevenfuncties;
  • over hun integriteit. Er is meer te lezen over integriteit in het 'Handboek integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden'.

Veiligheid politieke ambtsdragers

Voor politieke ambtsdragers is het belangrijk dat zij gemakkelijk benaderbaar zijn en open in de samenleving staan. De besluiten die zij nemen, raken burgers vaak direct. Het is daarom belangrijk dat politieke ambtsdragers goed met hen in contact staan.

De door politieke ambtsdragers genomen besluiten kunnen voor burgers verstrekkende gevolgen hebben. Dat kan bij hen emoties oproepen, wat in sommige gevallen leidt tot grensoverschrijdend gedrag zoals:

  • uitschelden en beledigen;
  • persoonlijke bedreiging of bedreiging aan het adres van familie;
  • stalken en fysieke agressie.

Veiligheid gemeentelijke politieke ambtsdragers

Gemeentelijke politieke ambtsdragers voeren een belangrijke rol uit in de lokale democratie. Dat moeten ze integer kunnen doen, zonder angst voor agressie. Er is geld vrijgemaakt zodat lokale bestuurders leren omgaan met agressie en geweld.

Meer informatie voor politieke ambtsdragers

Op politiekeambtsdragers.nl staat meer informatie over: