Beslissing op bezwaar Woo-besluit buitenwettelijke verhoging van verkoopprijs van postzegels in penitentiaire inrichtingen

Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de openbaarmaking van (interne) informatie in documenten die ziet op de buitenwettelijke verhoging van de verkoopprijs van postzegels in penitentiaire inrichtingen over de periode 1 oktober 2022 tot en met 21 juni 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Beslissing op bezwaar Woo-besluit buitenwettelijke verhoging van verkoopprijs van postzegels in penitentiaire inrichtingen