Overname Sandd door PostNL noodzaak voor continuïteit postbezorging

Het toestaan van de overname van Sandd door PostNL is noodzakelijk, omdat er anders een onaanvaardbaar hoog risico ontstaat voor de levensvatbaarheid en betaalbaarheid van de postbezorging in Nederland. Dat staat in een nieuw en uitgebreider gemotiveerd besluit van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) waarin vandaag met terugwerkende kracht een vergunning voor deze overname wordt verleend. Aan de toestemming zitten bovendien aangescherpte voorwaarden verbonden.

Uit extra onderzoek dat onderdeel is van dit nieuwe besluit, blijkt dat het rendement van het postbedrijf van PostNL voorafgaand aan de overname onvoldoende was om de continuïteit van de landelijke postdienstverlening te kunnen blijven garanderen. Daarnaast stond Sandd voorafgaand aan de overname in 2019 op de rand van een faillissement. Deze marktomstandigheden laten voortbestaan, had kunnen leiden tot het verdwijnen van de vijfdaagse postbezorging waarbij veel werknemers hun baan zouden verliezen. Of tot een situatie waarin alleen met financiële overheidssteun de postbezorging in Nederland nog kon blijven plaatsvinden.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Mijn taak is om te zorgen dat postbezorging betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar blijft in een markt die jaarlijks 6 tot 10 procent krimpt. De concurrentie die er bestond, kwam vooral ten goede aan grootzakelijke verzenders zoals de Rijksoverheid zelf. Maar het leverde nauwelijks voordelen voor een consument op en ging bovendien ten koste van de arbeidsvoorwaarden van bezorgers en sorteerders. Ik ben op basis van uitgebreider onderbouwde economische, juridische en sociale argumenten opnieuw tot de conclusie gekomen dat toestemming voor de overname noodzakelijk is.”

Verder aangescherpte strenge voorwaarden aan toestemming verbonden

Er zijn strenge voorwaarden verbonden aan de vergunning. De eerder bekend gemaakte voorwaarden voor de overname zijn verder aangescherpt. Aan PostNL wordt een rendementsplafond van 9 procent opgelegd op de Nederlandse postdienstverlening, inclusief de zakelijke activiteiten. Zo worden overwinsten voorkomen en blijven de tarieven – waaronder de postzegelprijs – de daadwerkelijke kosten volgen.

Ook moet PostNL toegang bieden tot haar landelijke netwerk voor andere regionale postvervoerbedrijven, waaronder bestaande bedrijven die actief zijn op het gebied van sociaal werk. Een aanscherping van de voorwaarden voorkomt dat PostNL selectief toegangstarieven kan verhogen van bepaalde (populaire) toegangsproducten. PostNL zal zich daarnaast moeten inspannen om binnen het bedrijf de bezorging door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verdubbelen in de komende jaren.

Verleende vergunning op grond van artikel 47 Mededingingswet

Het verlenen van een vergunning op grond van artikel 47 van de Mededingingswet is mogelijk als de voorgenomen concentratie noodzakelijk is vanwege gewichtige redenen van algemeen belang die zwaarder wegen dan te verwachten beperking van de mededinging.

De rechtbank Rotterdam heeft in juni 2020 het eerdere besluit over de overname (september 2019) vernietigd. De staatssecretaris is het niet eens met het oordeel van de rechtbank, is daarom in hoger beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en heeft vandaag een nieuw, uitgebreider gemotiveerd en onderbouwd besluit genomen. Dat betekent dat het CBb in het hoger beroep meteen ook gaat oordelen over dit nieuwe besluit.