Wie schrijft de Troonrede?

De minister-president schrijft een voorlopige tekst van de Troonrede. Dit doet hij op basis van bijdragen van de andere ministers. De ministerraad stelt uiteindelijk de Troonrede vast.

Vaststellen definitieve tekst Troonrede

De minister-president legt de voorlopige tekst van de Troonrede eind augustus voor aan de ministerraad. De minister-president bespreekt de tekst ook met de Koning. Tijdens de laatste ministerraad voor Prinsjesdag wordt de Troonrede definitief vastgesteld. Zo kan de Troonrede op tijd in de Staatscourant worden opgenomen, zodat de tekst op Prinsjesdag ook officieel beschikbaar is.