Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de Miljoenennota

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de Miljoenennota