Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds Prinsjesdag

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds Prinsjesdag