Beslisnota bij antwoorden Kamervragen Macro Economische Verkenning 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen Macro Economische Verkenning 2024