Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming voor deelname Grote begrotingsbijeenkomst

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming voor deelname Grote begrotingsbijeenkomst