Inkomsten en uitgaven van het Rijk

Het kabinet maakt structureel € 2 miljard extra per jaar vrij om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. Er is in 2024 een begrotingstekort, maar dit blijft, net als de overheidsschuld, onder de Europese grenswaarde.

Uitgaven voor de koopkracht

Koopkracht geeft aan hoeveel een huishouden kan kopen van het inkomen. De koopkracht stijgt komend jaar voor de meeste mensen. Het kabinet berekende een mediane koopkrachtontwikkeling van +1,7%. Wel zijn er verschillen in koopkrachtontwikkeling tussen groepen. Daarom maakt het kabinet structureel € 2 miljard extra per jaar vrij om kwetsbare huishoudens te ondersteunen. Door dit koopkrachtpakket voorkomt het kabinet dat de armoede in 2024 toeneemt. De armoede onder kinderen neemt zelfs af.

Vergroot afbeelding Percentages mensen en kinderen onder de armoedegrens

Inkomsten en uitgaven

De totale uitgaven van het Rijk zijn in 2024 € 433,6 miljard. Het meeste geld gaat naar zorg, onderwijs en sociale zekerheid (uitkeringen). De inkomsten van het Rijk zijn € 402,9 miljard. Die inkomsten bestaan uit de belastingen en premies die mensen en bedrijven betalen. Het kabinet neemt in 2024 maatregelen om de koopkracht van mensen te verbeteren.

Belangrijkste inkomsten en uitgaven van het Rijk

Vergroot afbeelding Overzicht inkomsten van het Rijk

Vergroot afbeelding Uitgaven van het Rijk

Overheidssaldo en overheidsschuld

Het overheidstekort komt naar verwachting in 2024 uit op 2,9% van het bbp.

Vergroot afbeelding Ontwikkeling overheidssaldo

De overheidsschuld komt in 2024 uit op 47,3%. Dit is ruim onder de Europese grenswaarde van 60%. De komende jaren loopt de schuld op tot 52,9% in 2028. Het kabinet blijft hier aandacht voor houden. Het is belangrijk voor toekomstige generaties dat de overheidsfinanciën gezond blijven.

Vergroot afbeelding Overheidsschuld